Zr.Ms. Bruinvis

Zr.Ms. Bruinvis is een van de onderzeeboten van de Walrusklasse. Deze boten vormen de onderwatereenheden van de marinevloot.

Onderzeeboot

De onderzeeboten nemen wereldwijd deel aan operaties om terrorisme te bestrijden. In vredestijd worden zij vooral ingezet om verkenningen uit te voeren. En bij oefeningen treedt de onderzeeboot op als doelboot voor fregatten en helikopters.

Geschiedenis Zr.Ms. Bruinvis

 • Kiel gelegd: 14 april 1987.
 • Te water gelaten: 25 februari 1992.
 • In dienst gesteld: 5 juli 1994.

De Koninklijke Marine geeft meestal geen informatie vrij over de bijdrage van onderzeeboten. Maar ze worden regelmatig ingezet. Onder meer om inlichtingen te verzamelen over terrorisme en drugsbestrijdingsoperaties.

De marine kent ruim 10 voorgangers met de naam Bruinvis. Dit waren vooral kleine schepen waarvan de geschiedenis niet gedetailleerd is vastgelegd. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie kenden ook schepen met de naam Bruinvis. Net als 3 schepen van de walvisvaart.

Vooral de vergelijking met de walvisvaart spreekt tot de verbeelding. De historische Bruynvis van de walvisvaart jaagde namelijk in teamverband op vissen, net zoals het zoogdier bruinvis zelf doet. De taak en tactiek van de onderzeeboot Bruinvis vertoont hiermee treffende overeenkomsten.

Walvisvaarders opereerden in hecht teamverband, voor geen kleintje vervaard. Door het nodige initiatief te tonen waren zij effectief in snel wisselende en bijzondere omstandigheden. Alleen zo kon Nederland bijna 200 jaar lang de walvisvaart met profijt beoefenen. Het zijn allemaal eigenschappen die ook nu bij de onderzeedienst voorkomen.

Video: De Walrusklasse-onderzeeboten (2016)

De onderzeeboot, een van de belangrijkste grote wapensystemen van de Nederlandse krijgsmacht. Alleen dit vaartuig kan langere tijd onopgemerkt blijven. Zelfs in een omgeving waarin geen militair overwicht bestaat en de dreiging groot is. De 4 Walrusklasse onderzeeboten zijn verkenner, wapendrager en uitvalsbasis voor speciale operaties en zijn in staat om expeditionair op te treden. [In oktober 2023 is Zr.Ms. Walrus, een van de onderzeeboten uit de Walrusklasse, uit dienst gesteld] Ze beschikken over grote en precieze maritieme slagkracht. Ze bestrijden internationaal georganiseerd terrorisme en zware criminaliteit, verzamelen essentiele inlichtingen en geven bescherming aan scheepvaart en handelsroutes. Zelfstandig of in een maritieme taakgroep.

Door deze specifieke kracht en veelzijdigheid van de Nederlandse onderzeeboot is er grote vraag naar de Nederlandse onderzeeboten. De huidige onderzeeboten zijn sinds de jaren '90 operationeel en ondergaan nu levensverlengend onderhoud. Uitgerust met een nieuwe commandocentrale en een state of the art optronische mast wordt de belangrijke internationale inzet van de boten tot in 2025 gewaarborgd.

Voorgangers

 • 1594-1600: schip, Admiraliteit van Zeeland.
 • 1614-1623: schip, Admiraliteit van Amsterdam.
 • 1621-1621: smakschip, Admiraliteit van Zeeland.
 • 1621-1621: schip, Admiraliteit van de Maze.
 • 1635-1635: jacht/fregat, Admiraliteit van Amsterdam.
 • 1636-1637: jacht, Admiraliteit van de Maze.
 • 1674-1674: snauw, Admiraliteit van Zeeland.
 • 1672-1674: adviesjacht, Admiraliteit van Zeeland.
 • 1675-1696: adviesjacht, Admiraliteit van Amsterdam.
 • 1784-1785: gaffelschip, Admiraliteit van de Maze.
 • 1800-1803: schoener, Departement Rotterdam.
 • 1815-1822: brik, ex-Vaillante.
 • 1845-1856: brik, bouw niet voltooid.
 • 1942-1944: trawler/hulpmijnenveger.

Waar komt de naam vandaan?

Zr.Ms. Bruinvis is de eerste Nederlandse onderzeeboot die de naam Bruinvis draagt. In 1984 gaf de Tweede Kamer groen licht voor de bouw van de tweede serie van nog eens 2 Walrusklasse-onderzeeboten. Normaal krijgen onderzeeboten de naam van een eerdere onderzeeboot. Maar voor de vierde boot was op dat moment geen naam van een voorgangeronderzeeboot beschikbaar. Er moest een nieuwe naam verzonnen worden.

Uit een enquête onder het personeel van de onderzeedienst kwam als unanieme overwinnaar de naam Orca uit de bus. Als de toenmalige Admiraliteitsraad deze naam had goedgekeurd, had deze boot dus Orca geheten. Midden jaren ’80 lag het agressieve karakter van de naam Orca bij Defensie wel erg gevoelig. Daarom werd in het 'landsbelang' besloten tot een vredelievender naam.

Daarnaast is de Nederlandse vertaling voor orca: zwaardwalvis of zwaardvis. En deze laatste naam was al aan een andere onderzeeboot gegeven. Uiteindelijk werd de door de Admiraliteitsraad bedachte naam Bruinvis gekozen. Dit omdat bruinvissen veel voorkwamen en voorkomen in de Noordzee en nabij Nederland. Volgens oude kronieken zelfs tot in de Amsterdamse grachten.

Embleem

Het embleem toont in zilver een bruinvis van natuurlijke kleur. Opduikend uit een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van 4 stukken, azuur en zilver. Als embleemspreuk 'klein maar dapper' in Latijnse letters van azuur op een lint van zilver.