Zr.Ms. Karel Doorman

Zr.Ms. Karel Doorman is het Joint logistic Support Ship (JSS) van de Koninklijke Marine. Het logistieke ondersteuningsschip is in april 2015 aan de marinevloot toegevoegd.

Logistiek ondersteuningsschip

Het schip is gebouwd voor 3 hoofdtaken:

  • Bevoorrading op zee voor ondersteuning van maritieme eenheden.
  • Strategisch zeetransport, inclusief het in- en ontschepen van personeel en materieel wanneer er geen of beperkte havenfaciliteiten beschikbaar zijn.
  • Logistieke ondersteuning vanaf zee (seabasing), waarbij het schip dient als basis op zee voor het uitvoeren en ondersteunen van operaties op het land.

Deze taken kunnen wereldwijd in alle delen van het geweldsspectrum (bijvoorbeeld tijdens gewapende conflicten, oorlogvoering en civiele ondersteuningsoperaties) worden uitgevoerd. 

Op de boeg staat de NAVO-aanduiding: A833. 

Geschiedenis Zr.Ms. Karel Doorman

  • Kiel gelegd: 7 juni 2011.
  • Te water gelaten: 17 oktober 2012.
  • In dienst gesteld: 24 april 2015.

Met de indienststelling van JSS Karel Doorman treedt de 'vierde' generatie Karel Doorman toe tot de Koninklijke Marine. Eerder kende de marine al 2 vliegkampschepen en een multipurpose-fregat vernoemd naar schout-bij-nacht Karel Doorman (1889-1942).

Voorgangers

De Karel Doorman vervangt Hr.Ms. Zuiderkruis dat in 2012 is afgestoten en Zr.Ms. Amsterdam dat in 2014 uit dienst werd gesteld.

Waar komt de naam vandaan?

Schout-bij-nacht Karel Doorman was tijdens de Tweede Wereldoorlog commandant van een vloot van Amerikaanse, Engelse, Australische en Nederlandse schepen. Die vloot moest de Japanse invasie op Java voorkomen. Tijdens deze slag (die verloren werd) ging de schout-bij-nacht ten onder op zijn vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter.

Embleem

Het embleem toont een in zilver gehelmde krijgsman in Romeinse uitrusting van sabel (effen zwart), de onbedekte lichaamsdelen in natuurlijke kleur. Hij houdt aan de linkerarm een ovaal schild van sabel en in de rechterhand een doorntak in natuurlijke kleur. Als embleemspreuk 'FOLLOW ME' (volgt mij) in Latijnse letters van sabel op een lint van zilver.

Afgebeeld is het familiewapen van schout-bij-nacht K.W.F.M. Doorman (1889-1942). Hij was commandant van een geallieerd eskader en sneuvelde op 27 februari 1942 in de Slag in de Javazee. De spreuk is ontleend aan de laatste bevelen die Doorman gaf aan zijn eskader. Eerst werd bij dit embleem de spreuk ‘Ik val aan - volgt mij’ gevoerd, een vrije vertaling van het oorspronkelijke bevel 'FOLLOW ME'.