Marineopleidingsvaartuig Van Kinsbergen

Het marineopleidingsvaartuig Van Kinsbergen verzorgt nautische praktijktraining voor de Koninklijke Marine. Het schip beschikt naast de navigatiebrug over een tweede, volledig uitgeruste trainingsbrug.

Marineopleidingsvaartuig

Het marineopleidingsvaartuig (MOV) Van Kinsbergen bevaart normaal gesproken de Noordzee tot aan Zuid-Noorwegen. Verder de Oostzee ten westen van Bornholm en het Engels Kanaal en de kustwateren rond Ierland en Groot-Brittanniƫ.

Op de boeg staat de NAVO-aanduiding van het opleidingsvaartuig: A902.

Geschiedenis MOV Van Kinsbergen

  • Kiel gelegd: 1998.
  • Te water gelaten: 23 april 1999.
  • In dienst gesteld: 2 november 1999.

Voorgangers

  • 1852-1877: raderstoomschip der vierde klasse 'Admiraal van Kinsbergen'.
  • 1939-1955: instructiefregat.
  • 1980-2003: fregat.

Waar komt de naam vandaan?

Het schip is genoemd naar Jan Hendrik Van Kinsbergen. Hij werd op 1 mei 1735 in Doesburg geboren en overleed op 24 mei 1819 te Apeldoorn.

Hij werd in 1750 adelborst en in 1758 luitenant. Tijdens zijn reizen in de jaren '60 van de 18e eeuw stelde hij op grond van persoonlijke inzichten en ervaringen een boek over de scheepsdienst samen, dat van zeer grote invloed op de Nederlandse marine is geweest.

Van Kinsbergen ging in 1771 tijdelijk over in Russische dienst; 2 jaar later was hij smaldeelcommandant in de Zwarte Zee en versloeg hij tot tweemaal toe de Turkse vloot. Zo ontving hij de erenaam 'Held der Zwarte Zee'. In 1775 keerde hij terug in Nederlandse dienst.

Hij onderscheidde zich in 1781 als smaldeelcommandant in de Slag bij de Doggersbank. In 1793 werd hij extra-ordinaris luitenant-admiraal en inspecteur en commandant van het pas opgerichte korps zee-artilleristen. In juni 1795 aanvaardde hij de benoeming tot eerste viceadmiraal van Denemarken, maar hij heeft deze functie nooit bekleed.

Op 4 mei 1810 werd Van Kinsbergen benoemd tot graaf van Doggerbank, in 1814 volgde zijn benoeming tot luitenant-admiraal en in 1815 werd hem het grootkruis Militaire Willems-Orde toegekend. In 1816 werd hij tot jonkheer verheven.

Van Kinsbergen ijverde voor een scheepssamenleving met een menselijke sfeer en is de samensteller van vermoedelijk de eerste baksorder, waarin de rechten en plichten van aan boord geplaatste schepelingen werden vermeld. Hij speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de artillerie en van het seinwezen.

Embleem

Het embleem is in 4 vakken gedeeld. Deel 1 en 4 in keel (= rood) tonen een los, midden in het veld staande kegelvormige berg met 6 spitse toppen. Alles van zilver. Deel 2 en 3 tonen in azuur een zilveren gans.