Zr.Ms. Van Amstel

Zr.Ms. Van Amstel is een van de multipurposefregatten van de Koninklijke Marine. 

Multipurposefregat

Het multipurposefregat (M-fregat) is inzetbaar voor oppervlakteoorlogsvoering en onderzeebootbestrijding. Het heeft eigen luchtverdediging aan boord.

Op de boeg staat de NAVO-aanduiding van het fregat: F831.

Geschiedenis Zr.Ms. Van Amstel

  • Kiel gelegd: 3 mei 1987. 
  • Te water gelaten: 19 mei 1990.
  • In dienst gesteld: 27 mei 1993.

Voorgangers

  • 1936-1942: mijnenveger Jan van Amstel.
  • 1950-1967: fregat, ex-Rinehart.

Waar komt de naam vandaan?

Het schip is vernoemd naar Jan van Amstel. Van Amstel werd op 12 december 1618 in Gemert geboren.

Van Amstel is begraven in Schijndel met op zijn grafzerk het gedicht dat Joost van den Vondel over zijn heldendaden op zee schreef. Over Van Amstels jeugd is weinig bekend. Als hij op jonge leeftijd het paard van zijn vader kreupel rijdt, vertrekt hij naar Amsterdam. Daar trekt hij in bij zijn familie, het bekende burgemeestersgeslacht Bicker.

Hij duikt pas weer op in de geschiedschrijving in 1654, als hij als commandeur op zending naar Rusland gaat. Van Amstel onderscheidde zich in de strijd van de Republiek voor de vrije handel op zee. Dit bleek vooral in de zogenaamde Noordse Oorlog (1655-1660). Daarin voerde Amsterdam strijd tegen Karel X Gustaaf van Zweden. Deze Karel bracht de handel van Amsterdam in gevaar door zijn veroveringsplannen in de Oostzee.

Tijdens de tocht tegen de Zweden in november 1659 onder De Ruyter, was Jan van Amstel bevelhebber van het schip De Zeven Provinciën. Op deze tocht veroverde hij de sterke vestingstad Nyborg.

Het uitvaardigen van de Acte van Navigatie door Engeland (1651) verslechterde de verhouding van de Republiek met Engeland. In de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) was Van Amstel bijzonder actief. Van Amstel was toen commandant van het schip De Vrijheid met 60 kanonnen. Hij nam deel aan de Vierdaagse Zeeslag (1666), waarbij zijn schip zwaar werd beschadigd. In 1667 was hij commandant van het schip Tijdverdrijf met 64 stukken geschut, waarmee hij deel nam aan de vermaarde Tocht naar Chatham.

Op 18 april 1668 woonde hij nog steeds in Amsterdam en wel aan de Rouaanse kade. Dit blijkt uit het testament dat hij op die dag maakte. Hij is dan gereed om een opdracht met zijn oorlogschip voor zijn principalen uit te voeren. Waarschijnlijk is hij tijdens deze opdracht gewond geraakt en vervolgens naar Schijndel overgebracht. Daar sterft Jan van Amstel op 29 september 1669.

Embleem

Het embleem is ontleend aan een familiewapen. Het toont in goud 4 dwarsbalken van sabel. Met een van zilver en keel (= rood) geschakeerd Sint-Andrieskruis van 2 rijen over alles heen.