Zr.Ms. Makkum

Zr.Ms. Makkum is een van de mijnenjagers van de marine. Het schip maakt deel uit van de Alkmaarklasse. De hoofdtaak is het vrij houden van de zee, de kustwateren en de havenmondingen van explosieven. En het beschermen van maritieme eenheden in een mijngevaarlijk gebied.

Mijnenjager

De hoofdtaak van de mijnenbestrijdingsvaartuigen is het vrij houden van de zee, de kustwateren en de havenmondingen van explosieven. Daarnaast beschermen ze maritieme eenheden in een mijngevaarlijk gebied door mijnenbestrijdingsoperaties uit te voeren.

Op de boeg staat de NAVO-aanduiding van de mijnenjager: M857.

Geschiedenis Zr.Ms. Makkum

  • Kiel gelegd: 28 februari 1983.
  • Te water gelaten: 23 februari 1985.
  • In dienst gesteld: 13 mei 1985.

Voorgangers

De Makkum kent geen voorgangers bij de marine met dezelfde naam.

Waar komt de naam vandaan?

Makkum is een dorpje in de gemeente Zuidwest-Friesland in de provincie Friesland, aan de IJsselmeerkust. Het is binnen de marine een oude traditie om schepen te vernoemen naar steden. Grote steden geven hun naam aan grote schepen, zoals Zr.Ms. Rotterdam en Zr.Ms. Amsterdam (2014 uit dienst gesteld) . Mijnenjagers, en vroeger de mijnenvegers, worden veelal vernoemd naar middelgrote of kleine steden.

In de Middeleeuwen had Makkum de naam ‘Poort naar de Zuiderzee’. Dit had Makkum te danken aan 2 sluizen die eigendom waren van een nabijgelegen klooster. Makkum kon zich dankzij deze sluizen ontwikkelen tot een belangrijk handelscentrum met een strategische positie.

De Gouden Eeuw van Makkum startte in de 17e eeuw en duurde tot de 18e eeuw. In die tijd was Makkum een belangrijk bedrijvigheids- en handelscentrum, inclusief steenbakkerijen, tegelbakkerijen, hout- en oliehandel, papier- en pelmolens, scheepswerven en meer dan 100 kalkovens.

De kalkbranderijen waren de belangrijkste pijlers voor de welvaart van Makkum. Veel mensen waren hier werkzaam. De kalk van hoge kwaliteit werd onder andere gebruikt bij de bouw van huizen in Amsterdam. Het transport van het basismateriaal en de eindproducten gebeurde per schip en als gevolg daarvan floreerde de scheepvaart en de scheepsbouw. De visserij was eveneens van belang voor Makkum en tot op de dag van vandaag is Makkum de basis van een kleine vloot vissersschepen.

De 19e eeuw bracht een terugval door het verzanden van de Zuiderzee en het groter worden van de schepen, waardoor de haven van Makkum niet meer bereikt kon worden. De bedrijvigheid liep terug en alleen de scheepsbouw en de aardewerkindustrie bleven over.

In de 20e eeuw is er weer vooruitgang dankzij de aanleg van de Afsluitdijk en de aanleg van het Makkumerdiep voor plezier- en bedrijfsvaart.
Ook het toerisme ontwikkelde zich sterk in Makkum, met een grote aantrekkingskracht op de water(sport)liefhebbers.

Embleem

Het embleem is ontleend aan het wapen van Makkum. Het toont een zeemeermin van goud. Met in de rechterhand een naar rechts zeilend schip en in de linkerhand een kalkoven.