Thuisfront

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Nederlandse militairen leveren een belangrijke bijdrage aan vrede, vrijheid en veiligheid wereldwijd. Ze gaan op uitzending om andere mensen een beter bestaan te geven. Maar familie en vrienden blijven achter in Nederland. Zij vormen het thuisfront en moeten praktische zaken regelen. Op deze pagina's leest u informatie en tips.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.