Voorbereiden op missie

Wanneer uw relatie op missie gaat, moet u thuis de nodige voorbereidingen treffen. Natuurlijk zijn dat voornamelijk praktische zaken, maar bespreek ook met elkaar wat het emotioneel voor u betekent.

Zodra de regering besluit om aan een missie deel te nemen, maakt Defensie een praktisch plan. Hierin staat precies welke mensen en welk materieel Defensie inzet. Een aantal maanden voor vertrek informeert Defensie de betrokken militairen. Soms is dat enkele weken.

Opwerktraject

Deelname aan een internationale missie vraagt speciale voorbereiding. Dit heet ook wel het ‘opwerktraject’. Dit traject stoomt de militairen klaar voor hun bijzondere taak. Voor u als thuisfront kan het opwerktraject een lastige tijd zijn. Uw relatie is veel van huis. Terwijl u misschien juist nu veel tijd met elkaar wilt doorbrengen. Maar het opwerktraject draagt ook bij aan de veiligheid van uw relatie tijdens zijn of haar uitzending. Het is dus een belangrijke voorbereiding.

"De voorbereidingsperiode vind ik zelf het vervelendst. Mijn man is dan al weken van huis. Dan moet hij weer daarheen, dan weer daarheen. Ik merk aan hem dat de knop in zijn hoofd al om is. Dan zeg ik ook: je bent eigenlijk al weg hè?"

Duur van de missie

Afhankelijk van de missie verblijft uw relatie een aantal weken tot 1 jaar in het buitenland. Door onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat de planning verandert. Bijvoorbeeld bij slecht weer. De datum van vertrek of aankomst kan dus nog tot op het laatste moment veranderen. Meer informatie hierover vindt u in de Thuisfront App. De app is te downloaden via  Google Play en de  App Store.

Veiligheid

De deelname aan een internationale missie kan risico’s met zich meebrengen. Voor het thuisfront is dat de grootste zorg. Defensie stelt alles in het werk om de veiligheid te waarborgen. Ook eist Defensie goede medische voorzieningen ter plaatse of organiseert die zelf.

Individuele uitzending

Het kan zijn dat uw relatie individueel wordt uitgezonden. Dan zijn de thuisfrontactiviteiten anders van opzet. Het Bureau Individuele Uitzendingen organiseert dan thuisfrontcontactdagen waarbij verschillende missies worden gecombineerd. Bij de luchtmacht is de Werkgroep IDEM hiervoor opgericht. Deze werkgroep organiseert jaarlijks op Witte Donderdag de 'IDEM-dag' waarvoor militairen, hun partners en primaire relaties worden uitgenodigd. Op die dag kunt u ervaringen uitwisselen en deelnemen aan gespreksgroepen.

Het is mogelijk dat een individueel uitgezonden militair een buddy in Nederland heeft. Deze buddy onderhoudt zowel contact met de militair als met het thuisfront. Vaak is dit is een collega. Hij of zij voorziet het thuisfront van belangrijke informatie en is voor u een vraagbaak en luisterend oor.

Thuisfrontinformatiedag

Defensie houdt meestel enkele weken voor vertrek een informatiedag voor betrokken militairen en hun thuisfront. Die vindt u in de thuisfrontactiviteitenkalender. Op die dag hoort u de belangrijkste feiten over de uitzending.
Ook krijgt u informatie over het werk van de zorginstanties van Defensie, zoals maatschappelijk werk en psychologische zorg. En over de speciale activiteiten die er zijn voor het thuisfront.

Praktische voorbereiding voor militair en thuisfront

Bij een uitzending moet u een aantal praktische zaken regelen. Denk daarbij aan:

 • Contactpersonen voor Defensie en voor het thuisfront. U mag 1 contactpersoon (primaire relatie) of 2 contactpersonen opgeven. Die zijn belangrijk om bijvoorbeeld een familiebericht aan door te geven. Vertel familie en vrienden ook wie dat is.
  • Het is de taak van de primaire relatie om familie en vrienden te informeren. Een bedrijfsmaatschappelijk werker helpt u hierbij, als u dat wilt.
  • Bent u zelf die primaire relatie en bent u lange tijd van huis? Of zijn uw gegevens veranderd, zoals bijvoorbeeld uw mobiele telefoonnummer? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het situatiecentrum van het krijgsmachtdeel.
  • Het kan ook zijn dat u zelf contact wilt met Defensie. Bijvoorbeeld met een vraag over uw relatie. Of om een familiebericht door te geven. In dat geval is het belangrijk dat u alle gegevens van uw relatie bij de hand heeft. Bekijk ook de video Een noodsituatie thuis of in het missiegebied.
  • Zorg er samen met uw relatie voor dat u alle gegevens van uw relatie noteert: naam, rang, werknemersnummer, plaatsing en eenheid. Hou dit kaartje altijd binnen handbereik.
 • Paspoort. Militairen die in het buitenland verblijven, hebben een geldig paspoort nodig. Defensie adviseert het thuisfront ook te zorgen voor een geldig paspoort. Dat voorkomt vertraging, als u in een noodgeval zelf moet afreizen naar het land waar uw relatie verblijft.
 • Financiële zaken. Het is belangrijk dat vóór het vertrek alle financiële zaken op orde zijn. Dat u, of iemand anders, gemachtigd bent voor alle bankzaken bijvoorbeeld. Kijk voor tips op de Checklist thuisfront.
 • Verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering en wettelijke verzekeringen voor aansprakelijkheid. Maar ook aanvullende verzekeringen of een levensverzekering. Controleer of u niet dubbel bent verzekerd en of u recht heeft op een uitkering, bijvoorbeeld bij overlijden of invaliditeit.
 • Reisverzekering.
  • Met een reisverzekering dekt u het risico af op verlies of beschadiging van eventuele waardevolle spullen die uw relatie meeneemt.
  • Defensie adviseert het thuisfront een goede reis- en ongevallenverzekering af te sluiten als u uw relatie tijdens zijn of haar verlof in het buitenland wilt bezoeken.
  • Als de militair in het buitenland wordt verpleegd voor ernstige ziekte of verwonding, betaalt Defensie voor maximaal 2 personen de reis naar de verpleeglocatie. De minister besluit hierover. U hoeft dan geen verzekering af te sluiten.
  • Bij repatriëring (terugkeer naar Nederland) vanwege familieomstandigheden in de 1e of 2e graad vergoedt Defensie de kosten. Voor repatriëring van andere familieleden kunt u zelf een reisverzekering afsluiten. Vraag goed na of uw verzekeraar de kosten inderdaad dekt. De beslissing om wel of niet te repatriëren ligt bij Defensie.
  • Dat ligt anders als een militair werkt in een missiegebied. Op grond van de 'Kaderwet militaire pensioenen' heeft de militair bij invaliditeit aanspraak op een militair invaliditeitspensioen (tot 100% van het salaris), een bijzondere invaliditeitsverhoging (tot 40% van het salaris), vergoeding van zorg- en ziektekosten, hulpmiddelen en aanpassingen aan woning en auto.

   Zou de militair komen te overlijden tijdens een missie, dan hebben de nabestaanden recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Voor de partner bedraagt dit pensioen 70% van het salaris. Voor een kind is dit 14%, tot aan zijn of haar 21e verjaardag. Let er wel op dat uw partnerschap wettelijk is vastgelegd. Defensie verzorgt de repatriëring (terugkeer naar Nederland) van het stoffelijk overschot van de militair en vergoedt ook de kosten van de uitvaart.

 • Voorbereiden op noodgevallen. Er kan tijdens een missie altijd iets gebeuren. Zoals een verkeersongeval, een ernstige ziekte of zelfs overlijden. Dan is het goed als u weet wat uw relatie wil. Bij het overlijden van een militair is de Handleiding nabestaanden van grote waarde.

Kinderen voorbereiden

Vertel kinderen dat papa of mama voor een bepaalde periode weggaat. Kinderen kunnen soms het gevoel hebben dat zij de oorzaak zijn van het vertrek. Het is belangrijk dat u goed uitlegt waarom de ouder weggaat, waar naartoe en voor hoe lang. Herhaal dit regelmatig.

Voor jonge kinderen is het moeilijk om te overzien hoe lang een uitzending duurt. Hieronder een paar tips die kunnen helpen:

 • Maak een papieren meetlint en laat uw kind iedere avond een centimeter afknippen: hoe korter het lint, hoe eerder papa of mama weer thuiskomt.
 • Vul een pot met snoepjes. Het kind mag er elke dag een opeten. Pot leeg? Papa of mama komt thuis.
 • Laat de uitgezonden ouder van tevoren een aantal verhaaltjes inspreken. Die kunt u wanneer nodig afspelen.
 • Maak filmpjes voor verjaardagen en/of andere gebeurtenissen.
 • Maak foto’s van elk kind apart met de vertrekkende ouder en hang deze bij hun bed.
 • Het boekje over Familie Schildpad helpt uw kinderen uit te leggen wat er aan de hand is.

"Hij heeft een fotokalender gemaakt van foto's waar hij samen met onze dochter op staat. Daar kan ze elke avond een kruisje op zetten. Dat is voor haar een moment om even met papa bezig te zijn."

Het afscheid

Ervaring leert dat het voor veel mensen het prettigst is om thuis afscheid te nemen. In een vertrouwde omgeving heeft u alle rust. Op de vertreklocatie begint de uitzending eigenlijk al. De aandacht gaat dan soms meer uit naar collega’s die ook op uitzending gaan. Dit kan een teleurstellende ervaring zijn. Als u besluit uw partner weg te brengen, overweeg dan om een familielid, vriend of kennis te laten rijden. Het komt voor dat de spanningen rond het afscheid van invloed zijn op de rijvaardigheid.

Ook tijdens oefeningen

Uitzending van uw relatie kan ook los staan van internationale missies en ‘gewoon’ horen bij de functie van uw relatie. Of het oefenen daarvoor. Ook in dat geval staat u er als thuisfront soms alleen voor en kan de informatie op deze pagina’s van pas komen.