Vragenlijst Na Missie of Inzet voor militair en thuisfront

Iedere militair die op missie of inzet is geweest, ontvangt een uitnodiging om de vragenlijst ‘Na Missie of Inzet’ in te vullen. Dit gebeurt ongeveer 6 maanden na de missie of inzet. Het thuisfront (persoon die is opgegeven als eerste contactpersoon van de militair) ontvangt ook een vragenlijst. 

Neem deel aan het onderzoek

Als u de vragenlijst invult, krijgt u en Defensie (beter) inzicht in hoe het met u gaat na de missie of inzet. Als uit de antwoorden blijkt dat u hulp nodig heeft, neemt een bedrijfsmaatschappelijk werker (telefonisch) contact met u op. De bedrijfsmaatschappelijk werker kijkt samen met u of er verdere hulp nodig is en helpt u die te krijgen.

Defensie is wettelijk verplicht om te onderzoeken hoe het met u gaat na missie of inzet. Door mee te doen helpt u Defensie om een goede werkgever te zijn en te blijven, omdat ze met uw informatie de (personeels)zorg voor, tijdens en na de missie of inzet kunnen verbeteren. 

U bent niet verplicht om deel te nemen aan dat onderzoek. Aan het begin van de vragenlijst kunt u aangegeven waarom u niet mee wil doen. Ook die informatie is voor Defensie waardevol.

Het onderzoek

Iedere maand kijkt Defensie in het personeelssysteem van Defensie welke militairen 6 maanden geleden terug zijn gekomen van een missie of inzet. Militairen die nog in dienst zijn ontvangen de uitnodiging voor het onderzoek op hun Defensie-e-mailadres. Zij vullen de vragenlijst in op intranet. Voormalige militairen krijgen de uitnodiging per post op het huisadres. Daarin staat een link naar de vragenlijst op internet. Ook het thuisfront ontvangt niet lang daarna een uitnodiging op het huisadres met een link naar de vragenlijst op internet.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Met de antwoorden wordt vastgesteld of er mogelijke zorgwekkende psychische en/of lichamelijk klachten bij de militair en/of het thuisfront aanwezig zijn. Ook wordt gekeken of er bij de militair en/of het thuisfront de wens is om in contact te komen met een hulpverlener.

Uw gegevens

De afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) en Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Defensie verwerken uw antwoorden geheel vertrouwelijk. Uw persoonlijke antwoorden worden nooit aan derden overhandigd of in uw medisch dossier opgenomen. Uw persoonlijke antwoorden zijn alleen door u opvraagbaar. Zonder uw toestemming worden uw persoonlijke antwoorden niet gedeeld met anderen.

De afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van Defensie onderzoekt aan het einde van ieder jaar de verzamelde gegevens. Hun inzichten delen ze binnen Defensie met bijvoorbeeld beleidsmakers. Ook delen zij hun inzichten buiten Defensie. Bijvoorbeeld in de Veteranennota die de Minister van Defensie ieder jaar aanbiedt aan de Tweede Kamer.

De gegevens van dit onderzoek worden ook gebruikt voor aanvullend onderzoek binnen of buiten Defensie. Alle gegevens zijn dan wel zo verwerkt dat deze niet te herleiden zijn naar u. U kunt in de vragenlijst aangeven dat u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor aanvullend onderzoek. Ze worden dan hiervoor niet gebruikt.

Resultaten

De meeste (voormalig) militairen geven aan dat het 6 maanden na hun missie of inzet goed tot uitstekend gaat met hun algehele gezondheid. Ook melden ze weinig fysieke klachten. De meeste militairen worden daarom niet gebeld. Maar er zijn wel militairen die aangeven psychosociale klachten te ervaren; agressiviteit en depressiviteit worden het vaakst genoemd. Ook geeft een deel van de militairen aan contact te willen met een hulpverlener, al dan niet gecombineerd met psychosociale klachten.

Een grote meerderheid van het thuisfront ervaart de periode rondom de missie/inzet als (zeer) positief. Een klein deel vraagt op eigen verzoek een gesprek aan met een hulpverlener. Soms gebeurt dit vanwege het welzijn van de militair, het thuisfront of van een kind of kinderen.

Andere onderzoeken rondom missies of inzet

TOS onderzoekt ook op andere momenten het welzijn van militairen. Militairen die met een eenheid op missie gaan ontvangen ook voor en tijdens hun missie een vragenlijst, het zogenoemd moreelonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden direct gedeeld met de commandant van de eenheid. 

Daarnaast voert TOS ook nog het onderzoek MOEDIG uit onder militairen. Dit gebeurt vanaf 1,5 jaar na de missie.

Contact

U kunt natuurlijk altijd zelf contact opnemen als u hulp nodig heeft na een missie of inzet.

Militairen:

  • Bedrijfsmaatschappelijk Werk Loket: 088 – 950 50 10.
  • Diensten Geestelijke Verzorging: 0800 – 577 77 77.
  • Militaire Geestelijke Gezondheidszorg: 030 – 250 25 99.
  • Uw gezondheidscentrum.

Voormalig militairen of het thuisfront:

Vragen over onderzoek

Voor vragen over het onderzoek ‘Na Missie of Inzet’ kun u terecht bij de onderzoekers van de afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek: DPOD.onderzoek@mindef.nl.