Vragenlijst na missie of inzet voor militair of thuisfront

Defensie hecht veel waarde aan het welzijn van uitgezonden militairen en hun familie. Ook na de uitzendperiode. Daarom nodigt Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) iedere militair uit die 30 dagen of langer uitgezonden was om de ‘Vragenlijst Na Missie of Inzet’ in te vullen. Dit gebeurt 6 maanden na afloop van de uitzending. Ook het thuisfront van de militair ontvangt een vragenlijst.

Naar de vragenlijsten

Waarom meedoen?

Door het invullen van de ‘Vragenlijst Na Missie of Inzet’ krijgt u beter inzicht in hoe het na de uitzending met u als militair en thuisfront gaat. Ook draagt u hiermee bij aan het verbeteren van de zorg rond toekomstige uitzendingen.

Is het verplicht?

Meedoen aan het onderzoek is niet verplicht. Het wordt wel heel erg aangeraden om de vragenlijst in te vullen. Wilt u de vragenlijst niet invullen, dan is er ook de mogelijkheid aan het begin van de vragenlijst om kort aan te geven waarom niet. Ook die informatie helpt bij het verbeteren van de zorg.

Kost het veel tijd?

Het invullen van de vragenlijst kost niet veel tijd. Het duurt circa 10 tot 15 minuten.

Wat heeft Defensie eraan?

Door het invullen van de vragenlijst  wordt snel bekend welke zorg een militair of zijn/haar thuisfront na uitzending nodig heeft. Ook geven alle ingevulde vragenlijsten inzicht in de zorgbehoeften. En daarmee kan het veteranenbeleid waar nodig worden aangepast en verbeterd.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over de vragenlijst is te vinden in de folder op deze pagina. Ook vindt u hier de contactgegevens van instanties die u verder kunnen helpen als u zorg nodig heeft.

I don’t speak Dutch. Can I still fill out the questionnaire?

Yes, this questionnaire is also available in English. To switch to the English questionnaire, go to ‘Taal’ at the top of the screen and choose the option ‘English’. You can also download an English brochure with more information below.