Terugkomst

De uitzending zit er (bijna) op en uw relatie keert terug naar Nederland. Soms valt het niet mee om samen de draad van het gewone leven weer op te pakken. En kunt u daarbij als militair en thuisfront wel wat hulp gebruiken. 

Geleidelijke overgang voor de militair

Militairen brengen voor terugkeer enkele dagen door op een plek tussen het uitzendgebied en Nederland. Bij de varende marine vindt deze adaptatieperiode aan boord van een schip plaats op de terugreis. Deze adaptatie geeft uw relatie de gelegenheid om de missie achter zich te laten. En weer te wennen aan het normale leven. Tijdens het zogenoemde adaptatiegesprek komt aan de orde hoe het met de militair gaat. Na een 1e gesprek met de groep kunnen nog individuele gesprekken volgen.

Bij individuele uitzendingen wordt gekeken of een adaptatieperiode voor aankomst in Nederland mogelijk is. Kan het niet, dan vindt in Nederland individueel of in groepsverband alsnog een adaptatiegesprek plaats.

Professionele begeleiding

Professionele hulpverleners ondersteunen bij de adaptatiegesprekken. Zij werken samen met speciaal getrainde militairen om deze gesprekken te voeren. Militairen met problemen kunnen hier meteen in contact komen met een hulpverlener. De hulpverleners kijken of er na terugkeer in Nederland nog vervolggesprekken nodig zijn. Ook krijgen militairen informatie over hoe zij thuis de draad weer kunnen oppakken.

Adaptatie ook belangrijk voor thuisfront

Na lange tijd zonder elkaar heeft u misschien liever dat uw relatie rechtstreeks naar huis komt. Toch is de adaptatieperiode ook voor het thuisfront van belang. Het helpt de militair om thuis makkelijker de draad weer op te pakken. Deze periode maakt overigens gewoon onderdeel uit van de uitzendperiode. Het is dus niet zo dat uw relatie anders eerder thuis was geweest.

"Ik zit op de adaptatielocatie om daar even niets te hoeven: even geen wapen of legerkleding, geen dreiging, even geen gestress. Even proberen om beide benen op de grond te krijgen en onder elkaar zijn. Een beetje eten, drinken, stappen, lachen en misschien huilen. Maakt niet uit, als het maar gebeurt."

Aankomst

Defensie probeert zoveel mogelijk vast te houden aan de planning. Maar soms zijn er onvoorziene omstandigheden en verandert de terugkeerdatum. U wilt uw relatie natuurlijk zo snel mogelijk in uw armen sluiten. Toch moet u zelfs tijdens het langverwachte moment van aankomst nog even geduld hebben. Er is eerst ook nog een militaire ontvangst. Dit deel houdt Defensie zo kort mogelijk.

Medaille-uitreiking

Iedere militair ontvangt uit waardering voor zijn of haar inzet een herinneringsmedaille. Defensie streeft ernaar om de medailles binnen enkele weken na de uitzending uit te reiken. Soms duurt het iets langer. Bijvoorbeeld omdat een deel van de eenheid pas later terugkeert.

Anjer voor het thuisfront en kindermedaille

Ook het thuisfront ontvangt een blijk van waardering. Zij ontvangen een broche in de vorm van een anjer. De kinderen van uitgezonden militairen ontvangen tijdens de medaille-uitreiking een kindermedaille. Nadat de militairen hun herinneringsmedaille hebben gekregen, geven zij zelf de kindermedaille(s) aan hun kind(eren). De kindermedaille is voor alle kinderen tussen 0 en 16 jaar.

Thuis weer aan de slag

Een scheiding van een aantal maanden is voor de meeste mensen ingrijpend. U bent blij weer bij elkaar te zijn, maar moet ook wennen. Van belang is dat u elkaar daarvoor de ruimte biedt en tijd gunt. Maar ook dat u elkaars verwachtingen bespreekt en goed naar elkaar luistert. Daarnaast moet u misschien de rollen en taken thuis weer verdelen.

Na een uitzending volgt meestal een verlofperiode. De lengte van het verlof is afhankelijk van de duur en zwaarte van de uitzending. Bedenk dat u in de periode direct na de uitzending en tijdens het verlof niet direct uw ritme vindt. Dat gebeurt vaak pas als uw relatie weer werkt.

"Je bent gewend om meer dan een half jaar geen rekening met iemand te houden. Dat is hard wennen als hij terug is."

Terugkomst en de kinderen

Ook kinderen moeten weer wennen aan de veranderde situatie. Hele jonge kinderen herkennen mogelijk hun teruggekeerde ouder niet. Soms reageren zij met wat angst. Oudere kinderen kunnen boos zijn. Of ze willen juist hun ouder niet (weer) uit het oog verliezen. Zij kunnen hem of haar dan angstvallig in de gaten houden. Dit zijn normale reacties en gaan meestal voorbij. Mocht dit niet zo zijn, dan is het verstandig om hulp in te roepen. Dat kan bij een van de zorginstanties binnen Defensie. Andersom zal uw partner misschien ook weer moeten wennen aan de kinderen. De kinderen zijn gewend alles aan u te vragen. Maar nu is uw partner er weer.

Nazorg

Uw relatie krijgt na terugkeer nog een half jaar begeleiding van de zorginstanties van Defensie. Dit is afhankelijk van de aard van de uitzending. Meestal vindt na zo´n 3 maanden een terugkeergesprek plaats. Dit is met een bedrijfsmaatschappelijk werker of een geestelijk verzorger.

Ook de ‘thuisblijver’ kan terugvallen op de zorginstanties van Defensie. Misschien kunt u thuis uw draai niet vinden of krijgt u last van psychische klachten. Dan kunt ook u een beroep doen op de zorginstanties van Defensie of het Nederlands Veteraneninstituut.