Tijdens de uitzending

En dan is het zover. De uitzending is een feit. Het is heel gewoon als u zich als thuisfront na het vertrek enige tijd anders voelt. U moet misschien wennen aan een ander levensritme. In de praktijk blijkt dat veel mensen zich na gemiddeld 6 weken hebben aangepast aan de nieuwe situatie. Vaste routines blijken daarbij te helpen. Daarnaast kunt u deelnemen aan de activiteiten die Defensie voor het thuisfront organiseert.

Steun uit uw omgeving

In het begin krijgt u veel aandacht vanuit uw omgeving. U merkt dat u die steun goed kunt gebruiken. Maar na verloop van tijd wordt de aandacht steeds minder. Zeker als uw partner vaker wordt uitgezonden. Heeft u behoefte aan steun, dan kunt u altijd een beroep doen op het thuisfrontcomité en de zorginstanties binnen Defensie.

"Het zit 24 uur per dag in je hoofd. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Ook daar moet je aan wennen."

Negatieve reacties

De kans bestaat dat u ook te maken krijgt met negatieve reacties op de uitzending. U kunt alvast nadenken over hoe u wilt reageren op reacties zoals: “Die uitzending hoort toch bij de baan” en “Hij/zij krijgt er toch goed voor betaald”.

Deel cover kinderboekje.
Deel van de omslag van het boekje Familie Schildpad.

Kinderen tijdens de uitzending

Ook voor kinderen verandert er veel als een ouder op uitzending is. Als achterblijvende ouder kunt u dat merken aan ander gedrag. Meestal is dat tijdelijk, soms duurt het zo lang dat het verstandig is hulp in te roepen van de huisarts of het bedrijfsmaatschappelijk werk van Defensie. Uw kind kan ook juist blij zijn als het vertrek van vader of moeder achter de rug is. Nu kan het verder met zijn leven. Soms worden (oudere) kinderen sneller zelfstandig. Deze nieuwe situatie kan hen ook meer zelfvertrouwen geven.

Hieronder een aantal tips die kunnen helpen:

 • Probeer zoveel mogelijk de normale routine in het gezin aan te houden.
 • Vertel uw kinderen dat zij altijd over de uitzending kunnen praten, met u of met een ander familielid.
 • Vier de verjaardag van uw partner; sta ook stil bij Vaderdag of Moederdag.
 • Vraag uw partner ook eens aan elk gezinslid apart een bericht of kaart te sturen.
 • Laat bij telefoongesprekken ook de kinderen even aan het woord. Neem als dat mogelijk is deel aan de thuisfrontcontactdagen. Uw kinderen komen dan in contact met andere kinderen in dezelfde situatie.
 • Kijk samen met uw kinderen naar televisiebeelden uit het uitzendgebied. Vertel dat papa of mama daar niet is om te vechten, maar om andere mensen te helpen.
 • Blijf in contact met leerkrachten en wissel ervaringen thuis en op school uit.
 • Kleine kinderen kunnen heftig reageren op het vertrek na een verlofperiode. Maak van tevoren duidelijk dat papa of mama nog 1 keer weg moet en daarna terugkomt.
 • Laat merken dat u trots bent op uw partner. Dan zijn kinderen ook trots op hun ouder.

Het boekje Familie Schildpad helpt u uw kinderen uit te leggen wat er aan de hand is.

Hulpverleningslijn Defensie

U kunt in noodgevallen contact opnemen met de Hulpverleningslijn Defensie en direct een bedrijfsmaatschappelijk werker spreken. Het telefoonnummer is 0900-415 55 55.

Telefooncirkel

Tijdens de uitzending kunt u gebeld worden door iemand uit de telefooncirkel. Een telefooncirkel wordt gevormd door vrijwilligers die daar speciaal voor zijn opgeleid. Vaak hebben ze net als u een relatie in het uitzendgebied. Zij spreken dus uit ervaring en kunnen zich goed inleven in uw situatie. Ze bellen tijdens de uitzending ook zomaar, om te vragen hoe het met u gaat. Meer informatie en telefoonnummers ontvangt u via het thuisfrontcomité.

Activiteiten voor het thuisfront

Defensie betrekt het thuisfront bij het werk van de militair. Zo richt Defensie een thuisfrontcomité op waar het thuisfront terecht kan met vragen, maar ook voor steun. Daarnaast organiseert Defensie tijdens de uitzendperiode thuisfrontcontactdagen. Tijdens deze dagen krijgt u actuele informatie.

Verlof

Soms mag een militair halverwege een missie op verlof. Of een militair op verlof mag is vaak afhankelijk van de duur van de uitzending. Na het verlof moet u voor de 2e keer afscheid nemen. Uit de praktijk blijkt dat de 2e keer afscheid nemen niet makkelijker is en voor sommigen juist moeilijker.

Enkele tips die u helpen bij het uitspreken van verwachtingen rond het verlof. En bij het tonen van begrip voor elkaar.

 • Uw relatie wil misschien rust, terwijl u blij bent eindelijk weer samen activiteiten te kunnen doen. Bespreek dit vooraf.
 • Overval elkaar niet met verrassingen zoals geplande uitjes of vakantie.
 • Houd er rekening mee dat uw zoon of dochter ook veel tijd met vrienden doorbrengt of zelfs met vakantie gaat.
 • Uw relatie is bij u, maar in gedachten ook nog bij collega's in het missiegebied. Deze dubbele loyaliteit komt doordat uw relatie de taak nog moet afmaken. En de groepsbinding en het verantwoordelijkheidsbesef zijn groot.
 • Probeer een goede balans te vinden tussen luisteren en vertellen.