Zorg voor het thuisfront en nabestaanden

Bedrijfsmaatschappelijk werkers steunen het thuisfront en nabestaanden van tijdens het werk omgekomen Defensiepersoneel.

Zorg voor het thuisfront

Als het met het thuisfront goed gaat dan gaat het ook goed met Defensiemedewerkers. Of die nu in Nederland of tijdelijk in het buitenland werken. Als een partner of familielid op missie naar het buitenland gaat, kan dat voor u als thuisfront een spannende tijd betekenen.

Veel mensen ervaren extra spanning door COVID-19. Kunt u ook wel wat tips gebruiken? Lees dan de brochure 'Tips en tools ter versterking van uw sociale gezondheid', uitgegeven door de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Defensie.

Dringend contact nodig

Soms zijn er momenten waarop het thuisfront dringend contact nodig heeft. Omdat er thuis problemen zijn bijvoorbeeld. Of omdat u problemen heeft met de ‘relatie op afstand’ of in uw eigen werksituatie. Bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen dan helpen.

Berichtgeving bij ongeval

Iedereen hoopt dat het niet nodig is. Maar mocht een partner of familie in een uitzendgebied gewond raken of overlijden dan zorgen bedrijfsmaatschappelijk werkers ervoor dat u als thuisfront als eerste op de hoogte bent. En helpen zij, als u dat wenst, met de zaken die daarna op u afkomen.

Meer informatie

In de brochure Hulp aan het thuisfront staat meer over de hulp van Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

Zorg aan nabestaanden

Helaas overlijden soms Defensiemedewerkers tijdens een missie in het buitenland of op de werkplek in Nederland. Vaak is dat onverwacht. Nabestaanden krijgen dan te maken met een aantal praktische problemen. Defensie biedt dan hulp. Bijvoorbeeld met een praktische handleiding.

Handleiding nabestaanden

De Handleiding nabestaanden biedt u houvast in een emotionele en moeilijke tijd. Bijvoorbeeld met een controlelijst en stappenplan. De belangrijkste zaken kunt u dan niet vergeten.