Taken in Nederland

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

"Nederland is onze basis. Ons land zullen we altijd verdedigen."

2 F-16's boven Nederlands landschap.

Defensie levert een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid. Een derde van de krijgsmacht is hier elke dag mee bezig. In Nederland en in het Caribisch gebied. Militairen bewaken bijvoorbeeld het luchtruim en ruimen explosieven. Militair ceremonieel dient als visitekaartje voor Nederland.  Defensie werkt nauw samen met gemeenten, justitie, politie,  brandweer en het Openbaar Ministerie. Zoals bij crisissituaties of rampenbestrijding.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.