Identiteitsfraude en documentexpertise

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. De Koninklijke Marechaussee levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van identiteits- en documentfraude. Bent u slachtoffer van identiteitsfraude? Doe dan altijd aangifte bij de politie.

Steeds vaker vragen bedrijven en organisaties een kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Het maken van een kopie van uw identiteitsbewijs is op enkele uitzonderingen na (zoals banken en werkgevers) bij de wet verboden. Het op grote schaal kopiëren van identiteitsbewijzen kan leiden tot identiteitsfraude. Om de regels voor het kopiëren te verduidelijken, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens) richtlijnen opgesteld.

Veilig een kopie maken van uw identiteitsbewijs

Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Zo kunt u met de app het Burgerservicenummer (BSN) doorstrepen. En is het mogelijk om een watermerk over de kopie te zetten met daarin het doel en de datum van de kopie.

Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID)

Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) is hét landelijke aanspreekpunt voor identiteitsfraude en documenten. Het ECID houdt zich onder meer bezig met onderzoek, trends, analyse en catalogisering van valse of vervalste documenten.

ID-desks voor documentexpertise

De Koninklijke Marechaussee heeft  4 regionale ID-desks. Hier werken documentexperts die op het hoogste niveau zijn gespecialiseerd in reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen over de echtheid van documenten.

Openbare bronnen voor documentexpertise

Iedereen kan openbare bronnen raadplegen voor documentexpertise en onderzoek van identiteitsdocumenten. Bedrijven zijn soms wettelijk verplicht om zelf de controle van zo’n document uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld via:

In de download hieronder kunt u opzoeken op welke plek een persoonsnummer in een EU-paspoort of identiteitsdocument staat.

Heeft u na controle toch twijfel over de echtheid van het document en vermoedt u fraude, neem dan contact op met de politie.