Kustwacht

De Nederlandse Kustwacht houdt toezicht op de Noordzee. Ook komt de Kustwacht in actie bij een zinkend schip en waarschuwt schippers voor gevaarlijke omstandigheden. In het Caribisch gebied zorgt de Kustwacht Caribisch Gebied voor de veiligheid op zee.

Vergroot afbeelding Een Dash-8-patrouillevliegtuig op de landingsbaan.
Dash-8-patrouillevliegtuig.

Materieel en personeel

De Kustwacht vliegt met 2 Dash-8-patrouillevliegtuigen en 2 AW189 Search & Rescue-helikopters. Onderhoudsbedrijf Bristow onderhoudt de helikopters en levert de gehele bemanningen. ISR Support Europe (samenwerkingsverband tussen JetSupport en Provincial Aerospace) doet dat voor de vliegtuigen, waarvan 1 het reservetoestel is.

Taken Defensie

Defensie organiseert en beheert de Nederlandse Kustwacht. En is ook een van de organisaties die betrokken is bij het team van luchtwaarnemers. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de marechaussee, Rijkswaterstaat, Douane en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. De luchtwaarnemers zitten aan boord van de Dash-8.

Verder werkt de Nederlandse Kustwacht nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Kustwachtcentrum

Het Kustwachtcentrum is het coördinatiecentrum van de Kustwacht. Het centrum is 24 uur per dag bezet, waardoor het mogelijk is snel in actie te komen.

Als er een melding binnenkomt bij het Kustwachtcentrum, wordt een reddingshelikopter op de melding afgestuurd. Het centrum kan ook een Dash-8 patrouillevliegtuig of het schip van de wacht van de marine sturen.

Vooral vissers doen bij de Kustwacht melding dat zij explosieven op zee hebben gevonden. De Kustwacht schakelt dan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in.

Vergroot afbeelding 3 leden van de Kustwacht Caribisch Gebied in een boot.
Dagelijks controleert de Kustwacht Caribisch Gebied de wateren rond Aruba.

Kustwacht Caribisch Gebied

In het Caribisch gebied zorgt de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) voor de veiligheid op de wateren rond Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. KWCARIB valt onder beheer van Defensie en maakt gebruik van Defensiemiddelen. Vooral van de marine, zoals het stationsschip en personeel.

De KWCARIB is een samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied en Nederland. 17 ministeries uit de 4 koninkrijkslanden bepalen het beleid van de kustwacht. De directeur Kustwacht Caribisch Gebied is ook Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied.

De KWCARIB voert opsporingstaken, toezichthoudende taken en dienstverlenende taken uit. Om dit te kunnen doen, werkt de KWCARIB samen met de Nationale Politie, Douane en vrijwillige reddingsorganisaties.