Kustwacht

De Nederlandse Kustwacht houdt toezicht op de Noordzee. Ook komt de Kustwacht in actie bij een zinkend schip en waarschuwt schippers voor gevaarlijke omstandigheden. In het Caribisch gebied zorgt de Kustwacht Caribisch Gebied voor de veiligheid op zee. De Koninklijke Marine is verantwoordelijk voor de coördinatie. Samen met de Koninklijke Luchtmacht ondersteunt de marine met personeel en materieel.

Materieel en personeel van Defensie

Het Kustwachtcentrum is het coördinatiecentrum van de Kustwacht en valt onder het ministerie van Defensie. Het centrum is 24 uur per dag bezet, waardoor het mogelijk is snel in actie te komen.

Als er een melding binnenkomt bij het Kustwachtcentrum, wordt een reddingshelikopter op de melding afgestuurd. Het centrum kan ook het schip van de wacht van de marine of een Dornier-patrouillevliegtuig van de luchtmacht sturen.

Vooral vissers doen bij de Kustwacht melding dat zij explosieven op zee hebben gevonden. De Kustwacht schakelt dan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in.

Inzet mogelijk door samenwerking

Door de samenwerking met verschillende diensten van 5 ministeries beschikt de Kustwacht over schepen, vliegtuigen en helikopters. Dit materieel is nodig om het toezicht en de dienstverlening op zee goed uit te kunnen voeren. De Nederlandse Kustwacht werkt ook nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Vergroot afbeelding 3 leden van de Kustwacht Caribisch Gebied in een boot.
Dagelijks controleert de Kustwacht Caribisch Gebied de wateren rond Aruba.

Kustwacht Caribisch Gebied

In het Caribisch gebied zorgt de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) voor de veiligheid op de wateren rond Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. KWCARIB valt onder beheer van Defensie en maakt gebruik van Defensiemiddelen. Vooral van de marine, zoals het stationsschip en personeel.

De KWCARIB is een samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied en Nederland. 17 ministeries uit de 4 koninkrijkslanden bepalen het beleid van de kustwacht. De directeur Kustwacht Caribisch Gebied is ook Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied.

De KWCARIB voert opsporingstaken, toezichthoudende taken en dienstverlenende taken uit. Om dit te kunnen doen, werkt de KWCARIB samen met de Nationale Politie, Douane en vrijwillige reddingsorganisaties.