Caribisch gebied

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere Nederlandse gemeenten. Samen vormen zij het Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. Defensie is voor militaire taken en enkele politietaken permanent aanwezig in het Caribisch gebied.

Militaire taken Caribisch gebied

De 800 medewerkers van Defensie houden zich in het Caribisch gebied bezig met:

 • grensverdediging van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden;
 • ondersteuning van civiele autoriteiten;
 • handhaving van de (inter)nationale rechtsorde bij bijvoorbeeld:
  • internationale drugshandel. Door de ligging van de eilanden is het Caribisch gebied gevoelig voor drugshandel over zee. De marine maakt deel uit van de internationale drugsbestrijdingsorganisatie Joint Inter Agency Task Force South.
  • openbare orde. De militaire eenheden van de marine leveren humanitaire hulp of handhaven de openbare orde na rampen of ongevallen, zoals orkaanpassages. Elk jaar van 1 juni tot 1 december staat de marine stand-by voor deze taak.
  • illegale visserij en milieudelicten. De marine ondersteunt de Kustwacht Caribisch Gebied bij toezicht op illegale visserij en milieudelicten. Ze helpt ook bij het uitvoeren van zoek- en reddingsacties (search and rescue) in de Caribische wateren.

Politietaken Caribisch gebied

De marechaussee voert ook politietaken uit in het Caribisch gebied. Dit doet zij voor Nederlandse militairen, militairen van de Curaçaose en Arubaanse Militie en militaire locaties.

Voor het Koninkrijk in het Caribisch gebied voert de marechaussee de volgende politietaken uit:

 • Bestrijden van criminaliteit samen met de lokale politie en de Kustwacht.
 • Grensbewaking op de eilanden van Caribisch Nederland.
 • Alle voorkomende politietaken op Flamingo Airport op Bonaire.
 • Verzorgen van basispolitiezorg op Saba en Sint Eustatius samen met de politie.
 • Helpen bij grensbewaking en vreemdelingentoezicht op Curaçao, Sint Maarten en Aruba.
 • Bestrijden van zware geweldsmisdrijven en drugs- en migratiecriminaliteit op Curaçao, Sint Maarten en Aruba.

Video: De marechaussee in het Caribisch gebied

De marechaussee in het Caribisch gebied

Militaire aanwezigheid in Caribisch gebied

De militaire aanwezigheid bestaat uit:

 • 1 squadron van het Korps Mariniers op Aruba;
 • 1 roulerend detachement van het Korps Mariniers op St. Maarten;
 • 1 roulerende compagnie van de landmacht op Curaçao;
 • de Arubaanse Militie;
 • de Curaçaose Militie;
 • een FRISC-troop (Fast Raiding Interception and Special Forces Craft, snelle vaartuigen) op Aruba;
 • het stationsschip in de West;
 • het strategische transportschip Zr.Ms. Pelikaan;
 • een brigade van de marechaussee.

Als het nodig is, kan Defensie de militaire aanwezigheid uitbreiden.