Caribisch gebied

Defensie draagt bij aan de veiligheid in alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook in het Caribisch gebied. Op deze pagina's vindt u meer informatie.