Host nation support voor troepenverplaatsingen

Het komt regelmatig voor dat NAVO-landen militair personeel en materieel verplaatsen via Nederland. Nederland treedt dan op als gastland en de krijgsmacht ondersteunt de verplaatsingen.

NAVO-taak

Deze zogeheten host nation support is een taak van alle landen binnen het NAVO-bondgenootschap. Door deze steun te leveren, toont Nederland zich een betrouwbare partner.

Route via Nederland

De verplaatsingen kunnen zijn voor oefeningen, wisselingen van eenheden of daadwerkelijke inzet. Door strategische ligging van Nederland aan de westkust van Europa is Nederland een perfect doorvoerland.

Het transport kan binnenkomen via havens, over de weg, het spoor of door de lucht. Vaak gaat het om eenheden die Europa in- of uittrekken.

Vaak Amerikaanse eenheden

Amerikaanse brigades die hun collega’s in Europa afwisselen komen bijvoorbeeld binnen in de Eemshaven, of in de haven in Rotterdam of Vlissingen. Daar worden voertuigen en andere goederen overgeladen voor transport over de weg, of per trein. Als er helikopters bij zijn, stijgen deze vanuit de haven op om hun reis voort te zetten. Personeel dat over de weg reist, maakt vaak nog een tussenstop op een Nederlandse kazerne of vliegbasis om te overnachten of even te rusten.

Inzet Nederlandse krijgsmacht

De (haven)terreinen waar het materieel wordt verzameld worden tijdelijk militair terrein. Nederlandse militairen bewaken en beveiligen deze. Vaak gaat het om reservisten van de landmacht. De marine zorgt voor de veiligheid op het water bij binnenkomst van een schip. En duikers controleren vooraf de kades. Ook hondenteams controleren tijdelijke militaire objecten.

Ook plannen en coördineren Nederlandse militairen de verplaatsing van militaire colonnes of helikopters. Of ze bouwen een tentenkamp waar hun buitenlandse collega’s kunnen slapen en eten.

Verder staan op Vliegbasis Woensdrecht en Vliegbasis Gilze Rijen militairen klaar om de operatie te ondersteunen. Helikopters maken hier een tussenstop. De luchtmacht bewaakt de toestellen en voorziet ze van brandstof. Als de helikopters mechanische problemen ondervinden, kunnen Amerikaanse militairen de toestellen repareren op Vliegbasis Woensdrecht.

Het Territoriaal Operationeel Centrum (TOC) van de landmacht in Amersfoort stuurt de host nation support aan. Samen met civiele partners coördineert, beveiligt en ondersteunt het TOC de grootschalige doorvoeroperaties. Nederland blijft de bondgenoten ondersteunen tot zij de grens over zijn.

Andersom ondersteunen andere landen Nederlandse militaire eenheden als zij door die landen reizen.

Informatie voor omgeving

Defensie informeert de omgeving als er grote verplaatsingen zijn van militaire eenheden. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld een brief dat terreinen in de buurt tijdelijk een militair object worden. Dan weten ze waarom er militairen lopen die de terreinen bewaken en beveiligen. Of waarom er tientallen helikopters landen of opstijgen.

Informatie over verplaatsingen door helikopters staat ook op de website van defensie.

Eenvoudiger militair transport binnen EU

Vanuit de EU is een project gestart om militair transport binnen Europa makkelijker te maken. Nu duurt het bij de grens soms dagen voordat de benodigde vergunningen rond zijn. Nederland leidt dit zogeheten PESCO-project.