Brandbestrijding

Als de civiele brandweer de brand niet alleen kan bestrijden, wordt Defensie gevraagd te assisteren. De militaire brandweer heeft specialistische kennis en materieel in huis. Een brand blussen aan boord van een schip, vliegtuig of in moeilijk bereikbare (natuur)gebieden is namelijk anders dan het blussen van een brand in huis. Defensie heeft 2 trainingscentra voor brandbestrijding.

Trainingscentra

Het bijhouden van kennis, vaardigheden en het trainen van de samenwerking is van groot belang voor een succesvolle brandbestrijding. Daarom oefenen Defensie, civiele hulpdiensten en veiligheidsregio’s regelmatig samen.

Defensie heeft 2 trainingscentra in Nederland waar brandweerlieden leren hoe zij branden moeten blussen. Dit zijn het Brandweer Oefen- en Trainingscentrum (BOTC) op Vliegbasis Woensdrecht en het brandweeroefencentrum op het Artillerie Schietkamp in ’t Harde. Naast de militaire brandweer, gebruiken ook civiele brandweerinstanties en hulpdiensten regelmatig de trainingscentra.

Brandweer Oefen- en Trainingscentrum

Op het BOTC leren brandweerlieden hoe zij vliegtuigen en helikopters moeten blussen. Het terrein is 200x250 meter groot. Er staan diverse containers en 4 oefenobjecten in de vorm van nagebouwde vliegtuigen en helikopters. Verder beschikt het terrein over de interactieve en realistische oefensimulator Advanced Disaster Management Simulator Airbase. Het trainingscentrum is een van de modernste van Europa. Ook NAVO-partners en brandweerkorpsen van de regionale vliegvelden maken gebruik van het BOTC.

In 2024 is het BOTC gemoderniseerd. Zo is het model van de F-16 vervangen door een F-35 Lighting II.

Brandweeroefencentrum op Artillerie Schietkamp

Het regionaal brandweeroefencentrum op het Artillerie Schietkamp in ’t Harde telt 7 aan elkaar verbonden containers. Hierin zijn talloze scenario’s te simuleren voor het bestrijden van zowel natuur- als gebouwbranden. Op het omliggende terrein leren onder andere brandweerchauffeurs het terreinrijden. De regionale korpsen van Veluwe-Noord, Veluwe-West en de plaatsen Epe, Voorst en Apeldoorn kunnen ook op het oefencentrum terecht.

Samenwerking in de kop van Noord-Holland en Brabant

Defensie werkt nauw samen met de civiele brandweer. Zo werkt het Korps Marinebrandweer, de gemeentelijke brandweer Den Helder en veiligheidsregio Noord-Holland Noord samen bij de coördinatie van calamiteiten en branden in de kop van Noord-Holland.
Ook Vliegbasis Woensdrecht , de gemeentelijke brandweer Woensdrecht en veiligheidsregio Midden-Brabant werken samen. De brandweer van de luchtmacht rukt bijvoorbeeld ook uit voor branden buiten de poorten van de vliegbasis. Industrieterrein de Kooi ligt naast de militaire vliegbasis. Hierdoor is de luchtmachtbrandweer sneller aanwezig bij een incident op het industrieterrein dan de civiele brandweer.