Defensie pijpleidingen

Defensie heeft voor het vervoeren van vliegtuigbrandstoffen naar militaire en civiele vliegvelden een eigen ondergronds pijpleidingnetwerk.