Bewaken en beveiligen

Militaire eenheden zijn door hun training uitstekend geschikt voor bewakings- en beveiligingstaken.

De marechaussee bewaakt en beveiligt in binnen- en buitenland belangrijke objecten en personen die van cruciaal belang zijn voor de Staat der Nederlanden. Zoals het Koninklijk Huis en de Nederlandsche Bank. Ook bewaakt zij de Europese buitengrenzen op vliegvelden, zeehavens en langs de kust. De marechaussee voert deze taken uit voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bewaakt en beveiligt Defensieobjecten zoals terreinen, gebouwen en voertuigen.

Video: bewaken en beveiligen door de marechaussee

De Koninklijke Marechaussee bewaakt en beveiligt objecten en personen die van vitaal belang zijn voor Nederland. De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bepaalt wat en wie wij bewaken. We bewaken gebouwen, transporten en personen. Onze eenheden zijn zeer mobiel en kunnen snel optreden bij een verhoogde dreiging of incident. Soms zijn we robuust aanwezig, soms blijven we onopvallend. 

De Koninklijke Marechaussee. Als het er op aankomt.