Bewaken en beveiligen

Militaire eenheden zijn door hun training uitstekend geschikt voor bewakings- en beveiligingstaken.

De marechaussee bewaakt en beveiligt in binnen- en buitenland belangrijke objecten en personen die van cruciaal belang zijn voor de Staat der Nederlanden. Zoals het Koninklijk Huis en de Nederlandsche Bank. Ook bewaakt zij de Europese buitengrenzen op vliegvelden, zeehavens en langs de kust. De marechaussee voert deze taken uit voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bewaakt en beveiligt Defensieobjecten zoals terreinen, gebouwen en voertuigen.

Video: bewaken en beveiligen door de marechaussee