Samenwerken met partners voor veiligheid

Defensie werkt bij de bestrijding van crises en rampen samen met civiele partners zoals politie, brandweer, gemeenten, geneeskundige diensten en het Openbaar Ministerie. Hiervoor is Nederland ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn inzetbaar bij een nationale crisis, maar ook om maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Infographic: landmachtregio's en brigadehoofdkwartieren

Vaak beperkt een crisis zich niet tot 1 gemeente. Daarom vallen de grenzen van de 25 veiligheidsregio’s samen met die van de 10 politieregio’s. Contactpersonen vanuit Defensie voor de veiligheidsregio’s zijn de Regionaal Militair Commandant en de Regionaal Militair Operationeel Adviseur. De tekst uit de infographic vindt u onder de afbeelding.

Regionaal Militair Commandanten

De landmacht heeft 3 Regionaal Militair Commandanten (RMC's):

De RMC’s zijn verantwoordelijk voor de eigen landmachtregio en aanspreekpunt voor lokale autoriteiten.

Regionaal Militair Operationeel Adviseur

Elke veiligheidsregio in Nederland heeft een Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA). Deze militair adviseert het lokaal gezag in de voorbereidingsfase en in een crisissituatie. De RMOA adviseert lokale (hulp)diensten welke middelen/expertise bij Defensie zijn aan te vragen. De Dienst Juridische Zaken toetst deze Militaire Steunverleningen (MS) of Militaire Bijstandsaanvragen (MB). Via de militaire opdrachtgevers gaat de aanvraag naar een of meerdere krijgsmachtdelen. De RMOA houdt daarbij zijn Regionaal Militair Commandant geïnformeerd.

Snelle inzet bij rampen en crises

Als er in Nederland een ramp gebeurt kan Defensie in korte tijd ruim 4.000 militairen (beroepsmilitairen en reservisten) op de been brengen om te helpen. Zoals bij het afzetten van wegen en opvangen van mensen op kazernes. Maar ook om noodvoorzieningen aan te leggen, zoals telefoonverbindingen en een noodhospitaal. Na een verzoek zijn de militairen maximaal binnen 48 uur beschikbaar. De reactietijd hangt af van de ernst van de situatie. Hoe hoger de dreiging, hoe korter de tijd. Een militaire inzet gebeurt altijd onder gezag van de burgemeester, officier van Justitie of de minister van Binnenlandse Zaken.

Video: Nationale operaties door de landmacht