Samenwerken met partners voor veiligheid

Defensie werkt bij de bestrijding van crises en rampen samen met civiele partners zoals politie, brandweer, gemeenten, geneeskundige diensten en het Openbaar Ministerie. Hiervoor is Nederland ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn inzetbaar bij een nationale crisis, maar ook om maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Infographic: landmachtregio's en brigadehoofdkwartieren

Vaak beperkt een crisis zich niet tot 1 gemeente. Daarom vallen de grenzen van de 25 veiligheidsregio’s samen met die van de 10 politieregio’s. Contactpersonen vanuit Defensie voor de veiligheidsregio’s zijn de Regionaal Militair Commandant en de Regionaal Militair Operationeel Adviseur. De tekst uit de infographic vindt u onder de afbeelding.

Regionaal Militair Commandanten

De landmacht heeft 3 Regionaal Militair Commandanten (RMC's):

De RMC’s zijn verantwoordelijk voor de eigen landmachtregio en aanspreekpunt voor lokale autoriteiten.

Regionaal Militair Operationeel Adviseur

Elke veiligheidsregio in Nederland heeft een Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA). Deze militair adviseert het lokaal gezag in de voorbereidingsfase en in een crisissituatie. De RMOA adviseert lokale (hulp)diensten welke middelen/expertise bij Defensie zijn aan te vragen. De Dienst Juridische Zaken toetst deze Militaire Steunverleningen (MS) of Militaire Bijstandsaanvragen (MB). Via de militaire opdrachtgevers gaat de aanvraag naar een of meerdere krijgsmachtdelen. De RMOA houdt daarbij zijn Regionaal Militair Commandant geïnformeerd.

Snelle inzet bij rampen en crises

Als er in Nederland een ramp gebeurt kan Defensie in korte tijd ruim 4.000 militairen (beroepsmilitairen en reservisten) op de been brengen om te helpen. Zoals bij het afzetten van wegen en opvangen van mensen op kazernes. Maar ook om noodvoorzieningen aan te leggen, zoals telefoonverbindingen en een noodhospitaal. Na een verzoek zijn de militairen maximaal binnen 48 uur beschikbaar. De reactietijd hangt af van de ernst van de situatie. Hoe hoger de dreiging, hoe korter de tijd. Een militaire inzet gebeurt altijd onder gezag van de burgemeester, officier van Justitie of de minister van Binnenlandse Zaken.

Video: Nationale operaties door de landmacht

De landmacht is niet alleen actief buiten de landsgrenzen. Dagelijks werken we aan onze binnenlandse veiligheid. Bij crisissituaties of tijdens rampen in Nederland. Wanneer de nood aan de man is staan we er.

De vraag naar onze militairen en hun specialistische kennis is binnen Nederland de afgelopen jaren enorm toegenomen. Zo zetten politie en Justitie regelmatig onze search experts in. De ervaring die ze hebben opgedaan met het zoeken naar bermbommen blijkt zeer effectief om vast te stellen waar criminelen drugs, wapens en geld verstoppen. Onze mensen staan klaar om met speciale apparatuur bij ongelukken of aanslagen giftige stoffen op te sporen, voertuigen of spullen te ontsmetten en daardoor mensen te redden. En militairen van de Explosieven Opruimingsdienst krijgen per jaar ruim 2.000 meldingen van gevaarlijke situaties. Ze worden dagelijks ingezet. 

Als zich een incident of ramp voordoet moeten militairen en hulpdiensten, zoals politie en brandweer, elkaar blindelings kunnen vinden. Daarvoor heeft Defensie onder andere het Nationaal Trainingscentrum, waar we samen oefenen in het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. 

Nederland is een waterland. Bescherming tegen overstromingen is van levensbelang. Daarom werken we ook aan versterking van de samenwerking met de Waterschappen en Rijkswaterstaat. 

Zo is de Koninklijke Landmacht dagelijks actief. Voor de binnenlandse veiligheid.