Zorg in Nederland

Actief dienend militair personeel krijgt geneeskundige zorg van Defensie. Eerstelijnszorg krijgt u meestal bij uw eigen eenheid. Dat is zorg waarvoor u geen doorverwijzing nodig heeft. Voor specialistische tweedelijnszorg (zoals een operatie) kunt u terecht bij het Centraal Militair Hospitaal.

Vergroot afbeelding Ingang van het gezondheidscentrum in Den Helder.
Ingang van het gezondheidscentrum in Den Helder.

Geneeskundige hulp

Defensie heeft een goed georganiseerd militair zorgsysteem. Neem voor medische klachten voor alle zorg telefonisch contact op met uw eigen militaire gezondheidscentrum. U krijgt antwoord op uw zorgvraag, telefonisch advies of een afspraak op het spreekuur.

Eerstelijnszorg vanuit Defensie

Defensie biedt haar actief dienend personeel de volgende eerstelijnszorg:

  • huisarts;
  • fysiotherapeut, hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig;
  • praktijkondersteuner huisarts voor chronische zieken en leefstijladviezen;
  • praktijkondersteuner huisarts GGZ;
  • apotheek;
  • arbodeskundige;
  • tandarts.

Tweedelijnszorg vanuit Defensie

Tweedelijnszorg is zorg waarvoor u normaal gesproken een doorverwijzing nodig heeft. Bijvoorbeeld een operatie of therapie. U krijgt deze zorg in het Centraal Militair Hospitaal, bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg of het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg.

Andere medische voorzieningen

Daarnaast zorgt Defensie zelf voor:

  • verbandmiddelen;
  • geneesmiddelen;
  • materieel (zoals dienstbrillen en vliegerbrillen).

Deze middelen zijn in beheer bij het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC). Het MGLC zorgt ook voor transport van deze middelen naar het uitzendgebied.

Toezicht op zorg

De Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) houdt toezicht op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg in Nederland en tijdens operationele inzet. De IMG is onafhankelijk en valt rechtstreeks onder de minister van Defensie.