Zorg in Nederland

Actief dienend militair personeel krijgt geneeskundige zorg van Defensie. Eerstelijnszorg krijgt u meestal bij uw eigen eenheid. Dat is zorg waarvoor u meestal geen doorverwijzing nodig heeft. Voor specialistische tweedelijnszorg (zoals een operatie) kunt u onder andere terecht bij het Centraal Militair Hospitaal.

Spoed: geneeskundige hulp

Heeft u met spoed hulp nodig? Buiten kantooruren belt u met uw gezondheidscentrum of tandarts.

Gaat het om een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112. Achteraf meldt u dit bij het gezondheidscentrum of de tandheelkunde.

Eerstelijnszorg vanuit Defensie

Defensie biedt haar actief dienend personeel de volgende eerstelijnszorg:

  • huisarts;
  • tandarts;
  • fysiotherapeut;
  • arbodeskundige.

Tweedelijnszorg vanuit Defensie

Tweedelijnszorg is zorg waarvoor u normaal gesproken een doorverwijzing nodig heeft. Bijvoorbeeld een operatie of therapie. U krijgt deze zorg in het Centraal Militair Hospitaal, bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg of het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg.

Andere medische voorzieningen

Daarnaast zorgt Defensie zelf voor:

  • verbandmiddelen;
  • geneesmiddelen;
  • materieel (zoals dienstbrillen en vliegerbrillen).

Deze middelen zijn in beheer bij het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC). Het MGLC zorgt ook voor transport van deze middelen naar het uitzendgebied.

Toezicht op zorg

De Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) houdt toezicht op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg in Nederland en tijdens operationele inzet. De IMG is onafhankelijk en valt rechtstreeks onder de minister van Defensie.