Als je bij Defensie werkt, of wilt werken, krijg je meestal te maken met keuringen. Om te zien of je fit genoeg bent voor een krijgsmachtdeel (de selectiekeuring) of voor specifieke functie (bijvoorbeeld duiker). Er is veel aandacht voor opleidingen. Voor militairen begint dit met een basisopleiding tot militair. Daarna volgen opleidingen om iemand geschikt te maken voor een bepaalde functie of uitzending.