Samenwerking civiele ziekenhuizen

Defensie werkt samen met 12 ziekenhuizen in Nederland. Hier werkt het militair medisch personeel van Defensie als zij niet op uitzending zijn. Deze medewerkers werken bovenop de normale personeelsformatie van het ziekenhuis. Het militair medisch personeel gaat maximaal 4,5 maand op uitzending of oefening in een periode van 1,5 jaar. De rest van de tijd beschikt het ziekenhuis over deze (extra) medewerkers.

Daarnaast leveren de ziekenhuizen ook medisch personeel aan Defensie. Een relatieziekenhuis stelt 2 eigen teams beschikbaar tegenover 1 Defensieteam. Deze ‘wederkerige’ medewerkers gaan maximaal 6 weken per 1,5 jaar op uitzending of oefening.

Informatie over samenwerking met Defensie

Ziekenhuizen die interesse hebben in het uitlenen en ontvangen van medici kunnen contact opnemen met het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR). Dit instituut coördineert de samenwerking van Defensie met civiele ziekenhuizen. Daarnaast regelt het IDR:

 • de opleiding, begeleiding en nazorg van het medisch personeel dat op uitzending of oefening gaat;
 • de planning, voorbereiding en afwikkeling van de uitzending van medisch personeel.

Medische teams op uitzending

Voor Defensie werkt een groot aantal medisch specialisten. Tijdens een oefening, ramp of missie verzorgen zij de zieken en gewonden. Een medisch team op uitzending bestaat uit:

 • 1 chirurg;
 • 1 anesthesioloog;
 • 2 operatieassistenten;
 • 2 IC-/SEH verpleegkundigen;
 • 1 anesthesiemedewerker;
 • 1 radiodiagnostisch laborant;
 • 1 klinisch chemisch analist.

Opleidingen

Medisch specialisten van Defensie volgen voor de uitzending een aantal opleidingen. Deze verschillen per medische achtergrond en vakgroep. Een aantal opleidingen zijn verplicht. Zoals de basisopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA), de Advanced Life Support en de Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS). De opleidingen zijn verder te verdelen in:

 • initiële opleidingen, zoals de Elementaire Militaire Opleiding (EMO);
 • functieopleidingen, zoals de opleiding tot verpleegkundige of arts;
 • vervolgopleidingen specifiek militair geneeskundig, zoals de Battlefield Advanced Trauma Life Support.

Personeel

Het personeel van het IDR bestaat uit beroepsmilitairen en reservisten. Op medisch gebied zijn zij onder te verdelen in (militair) medische specialisten en (militair) medisch specialistisch ondersteunend personeel.

Werk tijdens een uitzending

De medisch specialist behandelt in een uitzendgebied vaak andere ziektes en verwondingen dan in Nederland. Bijvoorbeeld veel patiënten met schot-, steek- of snijwonden. Maar ook botbreuken of een blindedarmontsteking.

De specialisten zijn hierbij vaak breed inzetbaar. Ze kennen veel taken en verantwoordelijkheden en werken erg zelfstandig. Want tijdens een uitzending zijn weinig andere specialisten aanwezig, aan wie ze advies en hulp kunnen vragen. Daarom is de samenwerking met de rest van het medisch team zeer belangrijk. In een uitzendgebied zijn zij volledig op elkaar aangewezen.

Het werk is anders dan in Nederland. Het is afwisselend en vaak druk. De specialisten moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ze moeten flexibel zijn, kunnen improviseren, snel kunnen handelen en onder druk kunnen werken. Daarnaast beschikt de specialist over beperktere middelen. Hij moet dus zorgvuldige afwegingen maken: hoe en hoe lang behandel je een patiënt?

Contact

Heeft u vragen over het IDR? Neem dan contact op met:

Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen
Kromhout Kazerne
Gebouw K02
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht
Telefoon: (030) 218 50 22
E-mail: idr@mindef.nl