Samenwerking Defensie en civiele ziekenhuizen

Het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) draagt zorg voor het opleiden, trainen en voorbereiden van chirurgische teams voor inzet en uitzendingen. Het IDR is verantwoordelijk voor de uitwisseling van (para)medisch personeel tussen Defensie en civiele ziekenhuizen.

Uitwisseling

Vanuit een samenwerkingsovereenkomst plaatst het IDR beroepsmilitairen bij relatieziekenhuizen om daar praktijkervaring op te doen. Een aantal maanden per jaar zijn deze militairen voor Defensie beschikbaar voor oefeningen of inzet, zoals een uitzending.

Als wederdienst stellen relatieziekenhuizen (para)medici beschikbaar om als reservist te worden opgeleid. Deze reservisten zijn een aantal maanden per jaar beschikbaar voor Defensie, ook voor uitzendingen. De ziekenhuizen stellen per beroepsmilitair 2 reservisten beschikbaar. 

Chirurgische teams

Een chirurgisch team van het IDR op uitzending kan bestaan uit:

  • 2 chirurgen;
  • 1 anesthesioloog;
  • 1 anesthesiemedewerker;
  • 1 operatieassistent;
  • 2 IC-verpleegkundigen / SEH-verpleegkundigen;
  • 1 intensivist (arts gespecialiseerd in intensieve zorg);
  • eventueel een medische beeldvorming- en bestralingsdeskundige.

Eigen opleiding

Civiel medisch personeel bij het IDR wordt eerst opgeleid tot officier. De Instructiegroep Opleiding en en Training van het IDR verzorgt deze opleiding. De opleiding van 8 weken wordt gegeven via de Nederlandse Defensie Academie en vindt plaats in binnen- en buitenland. Deelnemers komen uit alle relatieziekenhuizen. Aan het einde van de opleiding ontvangen de kandidaten een diploma en worden bevorderd en beëdigd.

Veel ervaring

In afgelopen jaren zijn de (para)medisch specialisten van het IDR ingezet bij bijna alle grote uitzendingen. Onder meer in Afghanistan, Irak en voor de kust van Somalië.
Uit de praktijk is gebleken dat deze buitenlandervaring ruime meerwaarde heeft in Nederland, bijvoorbeeld tijdens de corona crisis.

Contact

Heeft u vragen over het IDR? Neem dan contact op met:

Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen
Kromhout Kazerne
Gebouw K02
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht
E-mail: idr@mindef.nl