Medische opleidingen

Militaire artsen en verpleegkundigen volgen een speciale opleiding. Zij leren gebruikelijke medische onderdelen als spoedeisende hulp en brandwondenscholing. Daarnaast kunnen ze modules volgen als militaire psychiatrie, geneeskundig luchttransport en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Bij de marine, landmacht en luchtmacht zijn verschillende militairen met een geneeskundige opleiding actief, zoals:

  • algemeen militair arts;
  • militaire verpleegkundigen;
  • overig personeel met een geneeskundige taak of nevenfunctie, zoals de gewondenhelper.

Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum

Het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) verzorgt (bijna) alle geneeskundige opleidingen voor militairen. Zo mogelijk in samenwerking met civiele opleidingsinstituten. De opleidingen worden dan ook in de civiele geneeskundige wereld erkend. Ze leveren daardoor vaak een vrijstelling op bij een vervolgopleiding.