Psychische hulp

Heeft u als militair of veteraan psychische problemen? Dan kunt u voor hulp terecht bij de militaire geestelijke gezondheidszorg (MGGZ). Hier werken gespecialiseerde psychiaters, psychologen en psychotherapeuten.

Behandelvormen

In veel gevallen verwijst uw (huis)arts u door naar de geestelijke gezondheidszorg. U kunt bij de MGGZ terecht voor:

  • ambulante hulp;
  • dagbehandeling;
  • opname.

Ambulante hulp

Bij ambulante hulp komt de zorgverlener bij u thuis of op een afgesproken locatie. De hulp bestaat uit een aantal gesprekken van ongeveer 45 minuten. Gesprekken met uw partner erbij duren 90 minuten.

Dagbehandeling

Soms is het beter om 1 dag in de week onder begeleiding in het centrum te verblijven. Dit is de dagbehandeling. U krijgt hier een behandeling in een groep van maximaal 8 personen die dezelfde soort problemen kennen. Om 17.00 uur eindigt de begeleiding. Dagbehandeling vindt plaats in het regiocentrum in Utrecht.

Opname

Bij opname verblijft u ook ’s avonds en ’s nachts in het centrum. Voor de totale duur van de therapie. Zo kunt u zich volledig concentreren op de behandeling. U kunt bezoek ontvangen en als de behandeling het toelaat met weekendverlof.

Wachttijden

De wachttijd tot aan het 1e intakegesprek is gemiddeld 5 weken (februari 2021). De toegangstijd op dit moment kan hiervan afwijken. Dit geldt voor alle zorgprogramma’s. Er is geen wachttijd tussen intake en de start van de behandeling. Er wordt met u een datum afgesproken voor het 1e behandelcontact. Voor een opname is er momenteel geen wachttijd.

De wachttijden voor post-actieve militairen zijn niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. Indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u of uw verwijzer contact opnemen met de MGGZ. Daarnaast kunnen post-actieve militairen voor wachttijdbemiddeling ook terecht bij het veteranenloket of hun zorgverzekeraar.

Psychische hulp bij missies

Militairen die op missie gaan, krijgen vooraf les in het omgaan met stress en trauma. Dit gebeurt aan de School voor Vredesmissies door psychologen van de MGGZ. Ook tijdens de missie is er een psycholoog van Defensie aanwezig. En na de missie verlenen zij nazorg.

Psychische hulp veteranen

Voormalige militairen hebben andere gezondheidsrisico’s dan burgers. Ze kunnen daardoor afwijkende gezondheidsklachten hebben of ontwikkelen. Bij de psychische zorg voor veteranen werkt de MGGZ samen met civiele hulpverlenende instanties in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen. Lees meer over psychische hulpverlening aan veteranen.

Eigen risico

Nederland heeft een verplichte basisverzekering gezondheidszorg met een verplicht wettelijk eigen risico van € 385 (2020). Daarnaast is het mogelijk het eigen risico te verhogen. Kijk in de polisvoorwaarden na wat een behandeling bij de militaire geestelijke gezondheidszorg (MGGZ) voor u betekent.

Een zorgverlener bij de MGGZ stelt de diagnose en de behandeling vast in een zogenoemd Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Indien nodig is deze te verlengen. De startdatum van de DBC bepaalt het eigen risico. Na 365 dagen stuurt de MGGZ een rekening naar de zorgverzekeraar. Die verrekent het eigen risico van het jaar waarin een DBC is gestart. Het kan daarom voorkomen dat u pas 1,5 jaar na de start van een behandeling een rekening ontvangt.

Meer informatie

Vragen over het in aanmerking komen voor vergoeding van het eigen risico (ABP regeling) of andere financiële compensatiemogelijkheden? Neem contact op met de zorgcoördinator van het Veteranenloket, telefoonnummer (088) 334 00 00 (tijdens kantooruren).