Veteranenzorg

Veteranen kunnen tijdens hun uitzending psychische of lichamelijke problemen oplopen. Een deel van de veteranen met gezondheidsklachten heeft professionele hulp nodig. Hiervoor kunnen zij in eerste instantie terecht bij het Veteranenloket.

De veteraan kan zelf kiezen tussen zorg van Defensie of civiele zorg. De militaire zorg heeft grote kennis van de militaire context. Maar soms is civiele zorg dichter bij huis. Ook heeft civiele geestelijke gezondheidszorg op bepaalde vlakken meer kennis. Zoals bij verslavingszorg, post-traumatische stressstoornis (PTSS) of agressie.

Hulphonden voor veteranen

Speciaal opgeleide hulphonden kunnen het leven van veteranen met een PTSS makkelijker maken. Een veteranenhond of buddyhond leert opkomende woede en angst bij een veteraan te herkennen. Hij kan zijn baas kalmeren door hem aan te raken. Ook kan de hond zijn baas wegtrekken als een woordenwisseling te heftig is. En hij kan tussen zijn baas en omstanders gaan staan en zo een buffer vormen. De hond herkent een nachtmerrie of herbeleving van zijn baas. Hij maakt hem dan wakker en kan hem zelfs aandringen uit bed te komen. KNGF Geleidehonden en Stichting Hulphond leiden hulphonden op.

Schaderegeling veteranen

Veteranen die tijdens een missie invalide raakten, kunnen een eenmalige bijzondere uitkering (ereschuld) krijgen. Dit heet ook wel de Schaderegeling veteranen. De Rijksoverheid lost hiermee haar schuld in aan veteranen die nog dagelijks last hebben van hun verwondingen of psychische klachten. Heeft u vragen hierover dan kunt u bij het Veteranenloket terecht.

In “Vragen en antwoorden regeling ereschuld (PDF, 41 KB)” staan de richtlijnen om voor ereschuld in aanmerking te komen. Ook staan de richtlijnen om de hoogte te bepalen erin. Veteranen moeten bijvoorbeeld:

  • voor 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend;
  • voor 1 juli 2007 invalide zijn geraakt;
  • voor 1 juli 2007 zijn ontslagen.

U wordt niet gekeurd voor de bijzondere uitkering. Voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering gebruikt Defensie de definitieve mate van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid op de peildatum. De uitkering ligt tussen € 6.250 en € 125.000. Het ABP Bijzondere Regelingen Defensie betaalt de uitkering uit en doet dat netto. De verschuldigde loonbelasting en inkomstenbelasting komen voor rekening van het Rijk. U hoeft de uitkering dan ook niet als inkomsten uit (vroegere) arbeid op te geven bij de Belastingdienst.