Veteranenzorg

Militairen die op uitzending zijn geweest verdienen erkenning en respect. En daarmee ook zorg als ze die nodig hebben. Gelukkig gaat het met de meeste veteranen goed. Als dat niet zo is biedt Defensie hulp bij de verwerking van lichamelijke of psychische klachten. Een deel van de veteranen met gezondheidsklachten heeft professionele hulp nodig. Hiervoor kunnen zij in eerste instantie terecht bij de (huis)arts en het Veteranenloket.

Hoe sneller een veteraan met psychische klachten hulp zoekt, hoe eerder de behandeling kan starten. Doet u dit niet, dan is het risico dat klachten verergeren. Het Veteranenloket denkt mee welke behandeling het beste voor u is.

Actieve veteranen met psychische klachten door dienst of uitzending

Bent u een actieve veteraan? Dan kunt u terecht bij:

Post-actieve veteranen met psychische klachten door dienst of uitzending

Bent u een post-actieve veteraan en heeft u geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kunt u een verwijzing vragen aan uw huisarts. Ook kunt u zich aanmelden bij het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg is een van de GGZ-instellingen en werkt samen met civiele hulpverlenende instanties. Dat gebeurt in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen.