Veteranenzorg

Militairen die op uitzending zijn geweest verdienen erkenning en respect. En daarmee ook zorg als ze die nodig hebben. Gelukkig gaat het met de meeste veteranen goed. Als dat niet zo is biedt Defensie hulp bij de verwerking van lichamelijke of psychische klachten. Een deel van de veteranen met gezondheidsklachten heeft professionele hulp nodig. Hiervoor kunnen zij in eerste instantie terecht bij de (huis)arts en het Veteranenloket.

Hoe sneller een veteraan met psychische klachten hulp zoekt, hoe eerder de behandeling kan starten. Doet u dit niet, dan is het risico dat klachten verergeren. Het Veteranenloket denkt mee welke behandeling het beste voor u is.

Actieve veteranen met psychische klachten door dienst of uitzending

Bent u een actieve veteraan? Dan kunt u terecht bij:

Post-actieve veteranen met psychische klachten door dienst of uitzending

Bent u een post-actieve veteraan en heeft u geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kunt u een verwijzing vragen aan uw huisarts. Ook kunt u zich aanmelden bij het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut. De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg is een van de GGZ-instellingen en werkt samen met civiele hulpverlenende instanties. Dat gebeurt in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen.

Schaderegeling veteranen

Veteranen die tijdens een missie invalide raakten, kunnen recht hebben op een volledige schadevergoeding. Dit heet ook wel de Schaderegeling veteranen. De Rijksoverheid lost hiermee haar schuld in aan veteranen die nog dagelijks last hebben van hun verwondingen of psychische klachten. Heeft u vragen hierover dan kunt u bij het Veteranenloket terecht.

In “Vragen en antwoorden regeling ereschuld (PDF, 41 KB)” staan de richtlijnen om voor ereschuld in aanmerking te komen. Ook staan de richtlijnen om de hoogte te bepalen erin. Veteranen moeten bijvoorbeeld:

  • voor 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend;
  • voor 1 juli 2007 invalide zijn geraakt;
  • voor 1 juli 2007 zijn ontslagen.

U wordt niet gekeurd voor de bijzondere uitkering. Voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering gebruikt Defensie de definitieve mate van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid op de peildatum. De uitkering ligt tussen € 6.250 en € 125.000. Het ABP Bijzondere Regelingen Defensie betaalt de uitkering uit en doet dat netto. De verschuldigde loonbelasting en inkomstenbelasting komen voor rekening van het Rijk. U hoeft de uitkering dan ook niet als inkomsten uit (vroegere) arbeid op te geven bij de Belastingdienst.