Zorg tijdens en na missies

Actief dienend personeel krijgt geneeskundige zorg van Defensie. Dat geldt dus ook voor uitgezonden militairen. Voor en na een missie krijgt elke militair extra geneeskundige en psychische aandacht (preventie en nazorg).

Zorg in uitzendgebied

In het uitzendgebied zijn bij grotere missies aanwezig:

  • een huisarts;
  • een tandarts;
  • een maatschappelijk werker;
  • een medewerker van de geestelijke gezondheidszorg;       
  • een geestelijk verzorger;
  • medisch specialisten.

Daarnaast zijn er complete chirurgische teams aanwezig die operaties uitvoeren.

Stresspreventie bij uitzendingen

Voor de uitzending krijgen militairen lessen over het voorkomen (preventie) van stress. Deze gaan over het herkennen van en omgaan met stress. De aandacht ligt op zelfredzaamheid. Ook krijgen militairen lessen over traumaverwerking. 

Sociaal Medisch Team mee op uitzending

In de directe nabijheid van een uitgezonden eenheid werkt een Sociaal Medisch Team. Dit team bestaat uit:

  • psychologen;
  • artsen;
  • maatschappelijk werkers;
  • geestelijk verzorgers.

Nazorg

Bij terugkeer is er momenteel een individueel gesprek tussen een psycholoog en de militair. In de toekomst wordt dit een groepsgesprek waarbij de militair de mogelijkheid krijgt om alsnog een individueel gesprek te voeren. De militair heeft dan, enige tijd na terugkeer op het onderdeel, een terugkeergesprek met bedrijfsmaatschappelijk werker of geestelijk verzorger. 

Na missie acclimatiseren op Kreta

Defensie wil een plotselinge overgang van het uitzendgebied naar de thuissituatie voorkomen. Daarom verblijven uitgezonden militairen na hun missie enkele dagen op Kreta. Naast allerlei vormen van ontspanning hebben zij daar een debriefingsgesprek met een psycholoog. Ze krijgen ook gezondheidsvoorlichting van een arts. 

Nazorgvragenlijst

Zo’n 6 maanden na terugkeer krijgen militairen en hun gezinnen een nazorgvragenlijst. Uit de antwoorden komt naar voren of er lichamelijke of geestelijke problemen zijn.