Medisch archief

Defensie beheert de medische dossiers van militairen die de dienst hebben verlaten. Het gaat om medische gegevens en documenten die zijn verzameld tijdens de loopbaan van de militair. Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander? Dat kan. Er gelden wel regels voor.

Regels voor verstrekken informatie

Defensie verstrekt informatie uit medische dossiers alleen aan de betrokkene. Of aan personen die de betrokkene gemachtigd heeft. Bij verzoeken om medische informatie van (overleden) militairen door anderen, beoordeelt  Defensie of het verstrekken van de informatie wettelijk is toegestaan.

Informatie uit uw eigen medisch dossier

Wilt u gegevens uit uw eigen medisch dossier opvragen? Of uw medisch dossier inzien? Dat doet u als volgt:

Informatie uit medisch dossier van een ander

Wilt u vanuit uw functie het medisch dossier van een ander opvragen? Dat doet u als volgt: