Opleidingen van de Nederlandse Defensie Academie

Om een opleiding te kunnen volgen aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), moet je in de meeste gevallen eerst solliciteren naar een officiersfunctie bij Defensie. De NLDA verzorgt verschillende opleidingen voor militairen en burgers (ook van buiten Defensie). De vooropleiding bepaalt voor welke functies je in aanmerking komt.

Hieronder vind je een overzicht van de opleidingen. Burgers kunnen zich inschrijven voor de masteropleidingen Military Strategic Studies, Military Technology, Processes & Systems, Compliance and Integrity in International Military Trade en de bachelor modules Human Factors en Systeemveiligheid. De andere opleidingen kunnen alleen militairen volgen.

Militair-wetenschappelijke opleiding

De militair- wetenschappelijke opleiding (MWO) bereidt je voor op de eerste officiersfunctie en een carrière bij de krijgsmacht. De opleiding duurt in totaal 4 tot 5 jaar. Daarvan staan 1 of 2 jaar in het teken van de militaire opleiding en vorming en de voorbereiding op de 1e officiersfunctie.

De overige 3 jaren van de MWO volg je wetenschappelijk onderwijs aan de Faculteit Militaire Wetenschappen. Daarin is er uiteraard ook aandacht voor de militaire aspecten door middel van voorbeelden uit de militaire praktijk. Om de MWO te kunnen volgen, moet je een vwo-, hbo- of daaraan gelijkgesteld diploma hebben. Daarnaast moet je slagen voor lichamelijke en psychologische tests.

Korte Officiersopleiding

De Korte Officiersopleiding (KOO) duurt 1,5 jaar. De KOO richt zich geheel op militaire opleiding en vorming en de voorbereiding op de eerste officiersfunctie. Adelborsten volgen de opleiding grotendeels aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. Cadetten volgen de KOO aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Je moet minimaal een vwo- of hbo-diploma hebben. Er zijn uitzonderingen voor sommige functies bij de Koninklijke Luchtmacht. Meer informatie hierover vind je op www.werkenbijdefensie.nl.

Specialistenopleiding

De specialistenopleiding is een sterk verkorte militaire opleiding voor functionarissen waaraan Defensie geregeld behoefte heeft. Denk aan artsen, fysiotherapeuten, redacteuren en IT'ers. De NLDA leidt in 6 of 10 weken een specialist op tot militair officier. Dan kan hij of zij functioneren onder moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld tijdens uitzendingen.

Loopbaanopleidingen IDL

Officieren en gelijkgestelde burgermedewerkers die zich tijdens hun loopbaan verder willen ontwikkelen, komen in aanmerking voor een opleiding aan het Instituut Defensie Leergangen (IDL). Het IDL heeft een groot aanbod aan competentiegerichte loopbaanopleidingen en leidt op voor functies op het midden-, hogere en topmanagementniveau bij Defensie en bij internationale staven.

Post Academische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Juristen met een master Rechten met civiel effect kunnen aan de slag als officier in de functie van militair jurist. Zij moeten dan eerst de postacademische opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht halen.

Master opleiding Military Strategic Studies

De Engelstalige wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies is in 1e instantie bedoeld voor officieren met KMA/KIM lang model-opleiding en enige jaren werkervaring. Ook andere militairen en burgers werkzaam bij het ministerie van Defensie met een universitaire bacheloropleiding en enige jaren werkervaring in een militaire context kunnen de opleiding volgen. Daarnaast is de opleiding ook toegankelijk voor externe civiele studenten met een universitaire bachelor. De master bestudeert de rol van het militaire instrument binnen de context van hedendaagse veiligheidspolitieke vraagstukken.

Bachelor Human Factors en Systeemveiligheid

De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) biedt externe studenten en Defensiepersoneel de mogelijkheid om binnen het bachelorprogramma van Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) losse modules te volgen op het gebied van veiligheid en risico. Dit kan binnen het Nederlandstalige programma Human Factors en Systeemveiligheid. De modules zijn bedoeld voor militairen en burgers van Defensie en burgers van buiten Defensie. De modules worden samen met de officieren-in-opleiding gevolgd aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder of de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

Expertisecentrum Leiderschap Defensie

Het Expertisecentrum Leiderschap Defensie (ECLD) stimuleert en begeleidt Defensiebreed de ontwikkeling van leiderschap en  teameffectiviteit.

Zowel burger als militair (aspirant-) leidinggevenden kunnen bij het ECLD terecht voor diverse begeleidingsinstrumenten. Denk daarbij aan individuele coaching, teamcoaching, intervisie en action feedback. Daarnaast richt het ECLD zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering, training- en opleidingsondersteuning, productontwikkeling en maatwerk dienstverlening.