Loopbaanopleidingen

Defensie opereert in een ingewikkelde en veranderende omgeving. Officieren en managers moeten zich tijdens hun loopbaan dan ook voortdurend ontwikkelen en bijscholen. Een leven lang leren, dus. De loopbaanopleidingen van Nederlandse Defensie Academie bereiden officieren voor op een functie op middelbaar en hoger niveau.

Middelbare Defensie Vorming

De Middelbare Defensie Vorming (MDV) is een interne middenmanagement loopbaanopleiding voor officieren en gelijkgestelde burgers van Defensie. Het Instituut Defensie Leergangen, onderdeel van de NLDA, biedt de opleiding 3x per jaar aan. Zowel in voltijd als in deeltijd.

De MDV bereidt studenten voor om succesvol te functioneren in beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende functies. Deze zijn steeds meer Defensiebreed gericht.

De opleiding biedt competentiegericht onderwijs aan. De cursisten ontwikkelen zich verder in kennis, vaardigheden en beroepshouding. De nadruk ligt op managementvaardigheden, internationale veiligheidsstudies, krijgswetenschappen, Defensiebesturing en Defensiebedrijfsvoering, militair recht en morele professionaliteit.