Postacademische opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Afgestudeerde juristen kunnen officier in de functie van militair jurist worden. Zij moeten dan de postacademische opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht (PAO MJDK) halen. De opleiding die 1,5 jaar duurt, bestaat uit delen van de Algemene Luitenantsopleiding, de Militair Wetenschappelijke Opleiding, de master Militair Recht van de Universiteit van Amsterdam en diverse stages.

Eerste jaar

Je volgt in het eerste jaar de basisopleiding tot officier aan de Nederlandse Defensie Academie. Je leert basisvaardigheden als schieten, exercitie, kaartlezen en militaire EHBO. Daarnaast krijg je geregeld veldoefeningen en leiderschapstrainingen. Een deel van de opleiding leef je op het terrein van de Defensieacademie. Je maakt dan deel uit van het cadettencorps of korps adelborsten. De opleiding gaat vervolgens verder met een aantal vakken die worden verzorgd door de faculteit van de NDA. Die vakken zijn onder meer Academische Introductie, Inleiding Oorlog en Vrede, Inleiding Militaire Operaties en Inleiding Militaire Systemen.

Vervolg

Het vervolg van de vaktechnische opleiding tot militair jurist bestaat uit:

  • de bachelorvakken: Militaire Operatiën 1 en Militair Leiderschap & Ethiek;
  • verschillende stages bij onder meer de juridische afdelingen van de krijgsmachtsdelen;
  • ten minste 3 vakken van het specialisatietraject Militair Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA): Krijgsmacht en Staatsrecht, Militair Straf- en Tuchtrecht, Militair Ambtenarenrecht, International Humanitarian Law en International Law of Military Operations.

Als je de studie goed hebt afgerond, ga je werken bij de juridische afdelingen van de marine, landmacht, luchtmacht, marechaussee of bij de juridische dienstverlening van het ministerie.