European Joint Master’s in Strategic Border Management

Sinds 2015 is bij de Defensieacademie de opleiding European Joint Master’s in Strategic Border Management te volgen.

Ontwikkeling masteropleiding

De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) ontwikkelde samen met marechausseecollega’s in Europees verband de masteropleiding over strategisch grensmanagement. Het initiatief hiervoor is genomen door het Europese agentschap Frontex (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union).

Samen met instellingen voor hoger onderwijs in Estland, Spanje, Litouwen en Letland maken de Nederlandse Defensie Academie, FMW en marechaussee deel uit van een samenwerkingsverband van geaccrediteerde partners die werken aan de ontwikkeling van het masterprogramma.

Doelgroepen

De master is bedoeld voor officieren van de marechaussee, politie en vergelijkbare Europese Border Guard organisaties zoals de Guardia Civil, Police Nationale, Carabinieri en andere EU- en VN organisaties. De officieren moeten naast een relevant bachelordiploma 3 jaar ervaring hebben in een grensbewakingsfunctie.

Ieder EU-land schuift jaarlijks 1 tot 3 studenten naar voren. Elke klas bestaat uit studenten uit zoveel mogelijk verschillende landen. De eerste groep studenten is in het collegejaar 2015-2016 gestart.

Kennis en netwerk

Met het Master’s diploma beschikken de deelnemers niet alleen over academische kennis over grensbewaking, maar maken ze ook deel uit van een relevant Europees netwerk. Dat laatste is vooral belangrijk voor de harmonisatie en synchronisatie van grensbewaking binnen de EU en het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van training, opleiding en onderzoek.