Militair-wetenschappelijke opleiding

De militair-wetenschappelijke opleiding (MWO) is een 4-jarige bachelorstudie aan de Nederlandse Defensieacademie. De MWO bestaat uit 3 studierichtingen: Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen en Technologie.

Krijgswetenschappen

Op een wetenschappelijke manier behandelt de opleiding de inzet van de krijgsmacht in verleden, heden en toekomst. Internationaal recht, strategie en tactiek en internationale betrekkingen vormen de kern van Krijgswetenschappen. De studie kijkt hoe veranderende internationale machtsverhoudingen, nieuwe technologie en het informatietijdperk de toepassing van geweld beïnvloeden. Verder is er aandacht voor wat militairen kunnen leren van ervaringen uit het verleden. En voor de dilemma’s waarmee officieren te maken krijgen. Na afronding van de studie is er doorstroommogelijkheid naar de wetenschappelijke NLDA masteropleiding Military Strategic Studies of een masteropleiding aan een universiteit.

Tijdens de studie Krijgswetenschappen krijgen toekomstige officieren de gelegenheid zich via een minor te verdiepen in bijvoorbeeld Militair recht of te verbreden in cursussen van andere studierichtingen. 

Meer informatie vind je in de brochure en studiegids:

Militaire Bedrijfswetenschappen

Tijdens de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen leert de toekomstige officier om te gaan met bedrijfswetenschappelijke vraagstukken, zowel in de vredessituatie als in crisisomstandigheden. Door bedrijfswetenschappelijke vraagstukken te vertalen naar de krijgsmacht is de studie Militaire Bedrijfswetenschappen een unieke opleiding in Nederland.

Officieren moeten na hun opleiding onder de zwaarste omstandigheden leiding kunnen geven. Dit onderdeel krijgt daarom ruime aandacht. Verder is er aandacht voor financiën, beheer, organisatiekunde, bestuursrecht, ICT en logistiek. Tijdens de opleiding werk je aan analytische en sociale vaardigheden. En bouw je aan een portfolio van presentatietechnieken in het Nederlands en in het Engels.

In de loop van de studie specialiseren de officieren-in-opleiding zich. Het onderwerp hangt af van de latere werkplek. Denk daarbij aan Defensie, economie, logistiek, personeelsmanagement of human factors en veiligheid. Na afronding van de studie is er doorstroommogelijkheid naar de wetenschappelijke NLDA-masteropleiding Military Strategic Studies of een masteropleiding aan een universiteit.

Meer informatie vind je in de brochures en studiegids:

Militaire Systemen en Technologie

De opleiding Militaire Systemen en Technologie (MS&T) is een technische studie, vergelijkbaar met een studie aan een technische universiteit. MS&T onderscheidt zich door de focus op Defensie en de systemen die daar worden gebruikt.

De MS&T studie kent 3 hoofdstromen. Alle starten met het leggen van een wetenschappelijke basis met vakken als wiskunde, natuurkunde, IT, signaalverwerking en regeltechniek. Daarna volgen de toekomstige officieren 1 van de 3 opleidingsvarianten:

  • een 'harde' technische variant bedoeld voor toekomstige officieren in de technische korpsen of dienstvakken. Binnen deze opleidingsvariant zijn er vakken op het gebied van werktuigbouwkunde en wapen-, sensor-, maritieme- en luchtvaarttechniek.
  • een technisch bedrijfskundige variant, waarin technisch operationeel gerelateerde vakken gecombineerd worden met economische en logistieke. Speciale aandacht is er voor inzet en onderhoud van militaire systemen en navigatie-, communicatie- en informatiesystemen.
  • een civieltechnische variant, waarin aandacht is voor vakken als grondmechanica, constructieleer, bouwkunde, pyrotechniek en ontwerpprojecten.

In het laatste deel van de opleiding specialiseren de toekomstige officieren zich op een bepaald gebied: militaire schepen, vliegtuigen, voertuigen, navigatie, operationele analyse, onderhoud, civiele techniek of informatiesystemen.

De opleiding biedt toegang tot verschillende technische masters van civiele en militaire universiteiten in binnen- en buitenland.

Meer informatie vind je in de brochure en studiegids: