Afgestudeerde militairen KMA gooien hun pet/baret in de lucht tijdens bullenparade.

Defensieacademie (NLDA)

Video: Maak kennis met de NLDA

[Beeldtekst: De Nederlandse Defensie Academie]
[Beeldtekst: Opleiding voor militaire leiders sinds 1828]

Je bent officier, dat ben je als persoon.
Hier wil ik gewoon bijhoren.
Op cruciale momenten dat men de knoop moet doorhakken moet je gewoon een leider hebben die dat beslist.
Ik ben hartstikke trots.
En ik wil gewoon heel graag iets doen voor de maatschappij.

[Beeldtekst: Geaccrediteerde wetenschappelijke opleidingen]
[Beeldtekst: Wetenschappelijke kennis en onderzoek]
[Beeldtekst: Historisch fundament van de krijgsmacht]
[Beeldtekst: Internationale officiersopleidingen]
[Beeldtekst: Wereldwijd werken en meepraten]
[Beeldtekst: Experts in leidinggeven]
[Beeldtekst: De Nederlandse Defensie Academie]

De samenleving zoekt antwoorden op complexe vredes- en veiligheidsvraagstukken. Onze krijgsmacht moet internationaal effectief zijn. Veelzijdig en flexibel. Zo'n krijgsmacht drijft op de inzet en kwaliteit van mensen. Op effectief leiderschap. De Nederlandse Defensie Academie leidt onze leiders op. 

[Beeldtekst: Leiderschap]
[Beeldtekst: Jos Pieters, student Hogere Defensievorming]
De Nederlandse Defensie Academie besteedt enorm veel aandacht aan het thema leiderschap, omdat leiderschap toolbox is waarmee je uiteindelijk met jezelf het beste uit anderen kan halen. Inspireren, ethiek, oordeelsvorming, het grote geheel, uiteindelijk de gezamenlijke doelstellingen bereiken. 

En om dat te kunnen doen moeten we observeren. We moeten de omgeving waarnemen en in kaart brengen. 

Wij vragen het uiterste van onze kandidaten. Je moet moed tonen, creatief zijn, reflecteren, autoritair optreden en soms ook vaderlijk zijn. 

Teamwork, samenwerken en beslissingen nemen. 

[Beeldtekst: Hans Mandemakers, Expertise Centrum Leiderschap Defensie]
Ik denk dat wij in Nederland op het gebied van leiderschap wel voorlopen ja. Dat we heel erg bezig zijn met de mens achter de leider. En dat we heel erg op zoek zijn naar hoe kunnen we de kwaliteiten die mensen hebben integreren in hun leiderschap. 

Ze testen ons zwaar omdat je hier straks in extreme omstandigheden en onverwachte situaties te allen tijde je werk moet kunnen doen. 

Welke leider houdt hier stand. Wie laat echt zien dat-ie het wil en kan. Die officier kan de taak op zich nemen. 

[Beeldtekst: Persoonsvorming]
Militaire vaardigheden en persoonsvorming, maar ook wetenschappelijke studie en taalonderwijs. Wie aanhaakt kan rekenen op een intensieve opleiding. De focus ligt op de ontwikkeling van de persoon. De officier als mens. En je wordt goed gecoacht. 

In de praktijk moet je in een split second beslissingen kunnen maken. En om dat te kunnen doen moet je sterk in je schoenen staan en niet twijfelen op zo'n moment. En daar worden wij ook voor opgeleid. 

De Nederlandse Defensie Academie besteedt heel erg veel aandacht aan  persoonsvorming, omdat Defensie wil dat je als mens het allerbeste uit jezelf moet kunnen halen.

Bouwen aan inzicht en aan karakter. Angsten erkennen en overwinnen. Wezenlijke persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen. Een intensieve voorbereiding op presteren onder extreme omstandigheden. 

Ze proberen je pijn te doen om te kijken hoever ze kunnen gaan. Dus ja, ook als er sprake is van geweld is het van belang dat je wel nog je koppie erbij kunt houden. 

[Beeldtekst: Kevin Houthuizen, cadet]
Persoonsvorming is natuurlijk een van de 3 pijlers hier op de KMA en het cadettencourse dan bij uitstek het middel om aan je persoonsvorming te werken. 

De nationale en internationale politieke situatie verandert razendsnel. Net als de technologie. Een goede leider verandert mee. En loopt hier zelfs op vooruit. 

[Beeldtekst: Wetenschappelijk onderzoek]
Onze experts voeren onafhankelijk wetenschappelijke onderzoeken uit. Om nieuwe inzichten te ontwikkelen en te testen. Om de effectiviteit van militaire operaties te vergroten. De officier die in de praktijk zijn koers bepaalt doet dat op basis van een diepgaande wetenschappelijke studie. 

[Beeldtekst: Perry Eeuwijk, adelborst]
Ja, de bacheloropleiding is ook geaccrediteerd, dus het is een officiële wetenschappelijke bachelor. We krijgen ook gewoon een geaccrediteerd diploma mee.  

[Beeldtekst: Internationaal optreden]
Om wereldwijd te kunnen optreden moeten we met mensen in andere culturen goed kunnen communiceren. Door talen te leren bij het Talencentrum, van Engels tot Russisch. De uitwisselingsprogramma's zorgen voor kruisbestuiving. Goed voor onszelf en voor onze partnerlanden. Unieke bachelor- en masteropleidingen. Een goede leider blijft z'n leven lang leren. De Nederlandse Defensie Academie maakt dit mogelijk. 

[Beeldtekst: De Nederlandse Defensie Academie: Koninklijk Instituut voor de Marine, Koninklijke Militaire Academie, Instituut Defensie Leergangen, Faculteit Militaire Wetenschappen, Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Expertise Centrum Leiderschap Defensie, Talencentrum Defensie]

[Het Nederlandse wapenschild. Linkerhelft beeld kleurt oranje. Beeldtekst: Ministerie van Defensie. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.]