Bachelor Modules Human Factors en Systeemveiligheid

De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) biedt externe studenten en Defensiepersoneel de mogelijkheid om binnen het bachelorprogramma van Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) losse modules te volgen op het gebied van veiligheid en risico. Dit kan binnen het programma Human Factors en Systeemveiligheid.

De modules worden samen met de officieren-in-opleiding gevolgd aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder of de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Het leren van elkaar vormt een didactische pijler van de modules. De diversiteit onder studenten met verschillende perspectieven voedt de discussies tijdens de lessen.

De grootte van de modules varieert van 3 tot 5 Europese Studiepunten (1 European Credit = 28 studielasturen op universitair niveau). De modules zijn in het Nederlands. Ze hoeven niet aaneengesloten te worden gevolgd.

Leerlijnen

Naar wens kunnen de modules tot een van de volgende leerlijnen worden gecombineerd:

A. managers;
B. crisismanagers;
C. veiligheidsengineers;
D. veiligheidskundigen.

Doelgroepen

De modules zijn bedoeld voor de volgende groepen:

  • Burgers en militairen die bij Defensie werken als veiligheidskundige of leidinggevende.
  • Wapensysteemmanagers en projectleiders die zich bezig houden met het voorzien in nieuw materieel.
  • Overige geïnteresseerden in het vakgebied (ook van buiten Defensie).

Instroomeisen

Om de modules te kunnen volgen, moeten studenten tenminste een vwo-diploma hebben of aantoonbaar maken dat ze een hbo-niveau aankunnen. Verder geldt dat de bacheloropleiding MBW een wo-opleiding is. Hierdoor is het maximum percentage hbo-studenten dat wordt toegelaten 30%. De rest is dus wo-student.

Kosten en aanmelden

  • Militairen en burgers die werken bij Defensie volgen de modules kosteloos. Zij kunnen zich inschrijven via peoplesoft (in de brochure staan de peoplesoftnummers).
  • Voor de overige studenten geldt een tarief van € 100 per studiepunt. Zij kunnen zich per e-mail inschrijven via programmaleider Eric-Hans Kramer: fj.kramer@mindef.nl.

Meer informatie over eventuele verrekening van kosten is te krijgen via het eigen opleidingsinstituut.

Meer informatie

Meer informatie over de modules en de periodes waarin ze worden gegeven is te vinden in de studiegids van Militaire Bedrijfswetenschappen en in de studiegids Militaire Systemen & Technologie (bijlage A).