Masteropleiding Military Technology, Processes & Systems

De Faculteit Militaire Wetenschappen verzorgt een Engelstalige technisch-wetenschappelijke masteropleiding: Military Technology, Processes and Systems (MTPS). In september 2017 is de eerste lichting van deze opleiding van start gegaan. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor Defensiepersoneel. Vanaf 2019 staat de opleiding ook open voor externe studenten.

Inhoud master

Deze breed opgezette master levert een belangrijke bijdrage aan het identificeren, analyseren en oplossen van complexe technisch-operationele problemen rondom militaire missies en de systemen die daarbij gebruikt worden. Veel aandacht gaat uit naar modellering en simulatie. MTPS gebruikt hierbij zoveel mogelijk een kwantitatieve benadering. Onder meer de volgende thema’s komen aan bod:

 • cyber awareness;
 • unmanned and autonomous systems (in networks);
 • systems engineering;
 • optimisation of military operations;
 • system analysis and modelling;
 • structured data analysis;
 • life cycle maintenance, life cycle costs;
 • reliability engineering, material behaviour and predictive maintenance;
 • spare parts and inventory management;
 • simulation of platform, sensor, weapon, C2 and communication systems;
 • cyber threat simulation.

Zelfstudie

De master duurt 2 jaar en is alleen in deeltijd beschikbaar. Deze brengt een aanzienlijke zelfstudielast met zich mee. De colleges zijn wekelijks op vrijdag op de faculteitslocatie in Den Helder.

Doelgroepen

De masteropleiding is in eerste instantie bedoeld voor officieren en burgers met minimaal 2 functies werkervaring. Defensiepersoneel met een bachelor-diploma van Militaire Systemen en Technologie (MS&T) of een vergelijkbare opleiding is zonder meer toelaatbaar. Voor Defensiepersoneel met een technische hbo-opleiding komt in de loop van 2018 een schakelprogramma beschikbaar. Lichting 2019 staat ook open voor externen met de juiste vooropleiding (conform Defensiepersoneel). Externen maken maximaal 25% uit van lichting 2019.

Kosten

Militairen en burgers werkzaam bij het ministerie van Defensie volgen de masteropleiding kosteloos. Wel is toestemming nodig van de directeur of commandant en voor militairen van het operationele commando. Externe studenten betalen het reguliere collegegeld voor het wetenschappelijk onderwijs.

Programma

De master omvat 60EC (studiepunten) en bestaat uit 5 verplichte kernvakken en 2 keuzerichtingen (tracks) van elk 15EC (Processes en Systems). De studie wordt afgerond met een thesis van 20EC.

Documenten

De belangrijkste documenten van MTPS zijn onderaan deze pagina te downloaden. Door het lopende accreditatieproces zijn deze documenten nog niet definitief.

Aanmelden

De inschrijftermijn voor MTPS Class 2019 loopt van 1 februari 2019 tot en met 1 mei 2019. Voor deze lichting worden maximaal 30 studenten toegelaten voor MTPS als geheel en daarbinnen maximaal 15 per track. Vraag een inschrijfformulier aan via master.mtps@mindef.nl.

Taalcertificaat

Een van de toelatingseisen is een bewijs van minimaal niveau C1 van de Engelse taal volgens de Common European Framework Reference (CEFR). Het document Taalexamen Engels voor Master MTPS (2017-2018) geeft praktische informatie en beschrijft welk niveau van welke certificaten nodig is.

Naast deze civiel erkende eisen wordt ook een testresultaat op minimaal C1-niveau vanuit de zogenoemde APTIS-test geaccepteerd. Dat is een online test van de British Council die de deelnemer zelf thuis aflegt. Defensiepersoneel kan deze test aanvragen via het Talencentrum Defensie.

Informatieavond

Op dinsdag 6 maart 2018, van 17.30 tot 19.30, is een voorlichtingsbijeenkomst over de Master MTPS op de Kromhout Kazerne in Utrecht. Aanmelden via master.mtps@mindef.nl