Masteropleiding Military Technology, Processes & Systems (MTPS)

Deze Engelstalige technisch-wetenschappelijke masteropleiding is in eerste instantie bedoeld voor Defensiepersoneel. Externe studenten zijn ook welkom. De opleiding start 1x per 2 jaar. Heb je interesse in deze master? Neem dan contact met ons op via master.mtps@mindef.nl.

Programma

De master omvat 60 EC (studiepunten) en bestaat uit 5 verplichte kernvakken en 2 keuzerichtingen van elk 15 EC (processes track en systems track). De studie wordt afgerond met een thesis van 20 EC.

Inhoud master

In de breed opgezette master leren studenten complexe technisch-operationele problemen rondom militaire missies en de systemen die daarbij worden gebruikt te identificeren, analyseren en op te lossen. Veel aandacht gaat uit naar modellering en simulatie.

Het programma bestaat uit een gemeenschappelijk deel van 25 EC. Na een jaar splitst het programma in een processes track en een systems track. Het gemeenschappelijke deel bestaat uit 5 vakken van 5 EC. Deze vakken vormen de gemeenschappelijke basis voor de 2 tracks en het afstuderen.

In de processes track ga je dieper in op het optimaliseren van de beschikbaarheid van middelen (onder meer onderhoud en logistiek) en het verbeteren van de effectiviteit van de operatie (bijvoorbeeld optimale inzet van systemen).

De keuzerichting systems track behandelt hoe het gedrag van het systeem te voorspellen en begrijpen is door simulaties. Daarnaast komt de architectuur van het (besturings-)systeem waar jij je mee bezig gaat houden aan bod. Tot slot bestudeer je de interactie van het systeem met de omgeving.

De laatste 20 EC van de opleiding is voor het afstuderen.

Kleinschalig

De master duurt 2 jaar en is in deeltijd te volgen. De colleges zijn wekelijks op vrijdag op de faculteitslocatie in Den Helder. Je studeert met een kleine groep van maximaal 30 studenten. Daardoor kunnen docenten veel persoonlijke aandacht geven. Naast de wekelijkse collegedag zijn studenten gemiddeld 1,5 dag per week bezig met zelfstudie.

Doelgroep

De masteropleiding is bedoeld voor officieren en burgers met minimaal 2 afgeronde functies of 6 jaar werkervaring. Defensiepersoneel met een bachelordiploma Militaire Systemen en Technologie (Faculteit Militaire Wetenschappen) of een vergelijkbare opleiding worden zonder meer toegelaten.

Premasterprogramma

Iedereen met een relevante hbo-opleiding is welkom na succesvolle afronding van een premasterprogramma. Speciaal voor deze groep heeft de Faculteit Militaire Wetenschappen een op maat gemaakte zelfstudie premasterprogramma.

De premaster bestaat uit 6 elementen met een totale studielast van 30 EC in een zelfstudievariant. (geen colleges). Tentamens worden afgelegd op de faculteitslocatie in Den Helder. Voor begeleiding is een docent beschikbaar. Succesvolle afronding van de premaster geeft het juiste niveau vooropleiding en geeft toegang tot de masteropleiding. Iedereen met een afgeronde relevante hbo-opleiding komt in principe in aanmerking voor de premaster. Aanmelden voor de premaster van 2024 kan tot 31 december 2023 via master.mtps@mindef.nl.

Kosten

Voor militairen en burgers werkzaam bij het ministerie van Defensie is de masteropleiding kosteloos. Er is geen collegegeld verschuldigd. De NLDA zorgt voor het studiemateriaal.

Burgers hebben toestemming nodig van de directeur of commandant. Voor militairen is toestemming nodig van de loopbaanbegeleider/employability adviseur van hun operationeel commando.

Externe studenten betalen het reguliere wo-collegegeld.

Documenten

De belangrijkste documenten van de opleiding MTPS zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Aanmelden

Informatie en een inschrijfformulier vraag je aan via master.mtps@mindef.nl. Voor de opleiding MTPS als geheel worden maximaal 30 studenten toegelaten. Per track is het maximum 15 studenten.

Taaleis

Onderdeel van de toelatingseisen is een voldoende beheersing van de Engelse taal. Dat is nodig voor de Engelstalige boeken en wetenschappelijke artikelen in de opleiding. Studenten moeten minimaal eindexamenniveau VWO beheersen. Dit niveau komt overeen met een score van 6.5 of hoger in het International English Language Testing System (IELTS).

Een kandidaat geeft aan dat die aan deze eis voldoet wanneer die zich inschrijft. Een kandidaat kan zelf een taaltoets af laten nemen om vast te stellen of die het juiste niveau beheerst (een 6.5 bij de IELTS of een zelfde score op een andere taaltoets).