Masteropleiding Military Technology, Processes & Systems

De Faculteit Militaire Wetenschappen verzorgt een Engelstalige technisch-wetenschappelijke masteropleiding: Military Technology, Processes and Systems (MTPS). In september 2017 is de 1e lichting van deze opleiding van start gegaan. De opleiding is in 1e instantie bedoeld voor Defensiepersoneel. Vanaf 2019 staat de opleiding ook open voor externe studenten.

Inhoud master

Deze breed opgezette master levert een belangrijke bijdrage aan het identificeren, analyseren en oplossen van complexe technisch-operationele problemen rondom militaire missies en de systemen die daarbij gebruikt worden. Veel aandacht gaat uit naar modellering en simulatie. MTPS gebruikt hierbij zoveel mogelijk een kwantitatieve benadering. Onder meer de volgende thema’s komen aan bod:

 • cyber awareness;
 • unmanned and autonomous systems (in networks);
 • systems engineering;
 • optimisation of military operations;
 • system analysis and modelling;
 • structured data analysis;
 • life cycle maintenance, life cycle costs;
 • reliability engineering, material behaviour and predictive maintenance;
 • spare parts and inventory management;
 • simulation of platform, sensor, weapon, C2 and communication systems;
 • cyber threat simulation.

Zelfstudie

De master duurt 2 jaar en is alleen in deeltijd beschikbaar. Deze brengt een aanzienlijke zelfstudielast met zich mee. De colleges zijn wekelijks op vrijdag op de faculteitslocatie in Den Helder.

Doelgroepen

De masteropleiding is in 1e instantie bedoeld voor officieren en burgers met minimaal 2 functies werkervaring. Defensiepersoneel met een bachelordiploma Militaire Systemen en Technologie (van de Faculteit Militaire Wetenschappen) of een vergelijkbare opleiding is zonder meer toelaatbaar. Lichting 2019 stond ook open voor externen die aan de ingangseisen voldeden maar deze groep mag maximaal 25% vormen van lichting 2019.

Iedereen met een technische hbo-opleiding is welkom mits een premasterprogramma succesvol is afgerond. Speciaal voor deze groep heeft de FMW sinds mei 2018 een op maat gemaakte zelfstudie premasterprogramma beschikbaar.

Pre-masterprogramma

De premaster bestaat uit 6 elementen van in totaal 30EC studielast in een zelfstudie variant (geen colleges) waarbij de tentamens op het Koninklijk Instituut voor de Marine worden afgelegd. Voor begeleiding is een deeltijd-docent beschikbaar. De premaster wordt pas in 2020/2021 geaccrediteerd maar succesvolle afronding wordt beschouwd als het juiste niveau vooropleiding en geeft dus toegang tot MTPS. In principe komt iedereen met een afgeronde technische hbo-opleiding in aanmerking voor deze premaster. Aanmelden kan tot 1 augustus 2018 en verloopt via master.mtps@mindef.nl.

Kosten

Militairen en burgers werkzaam bij het ministerie van Defensie volgen de masteropleiding kosteloos. Wel is toestemming nodig van de directeur of commandant en voor militairen van hun operationeel commando. Externe studenten betalen het reguliere wo-collegegeld.

Programma

De master omvat 60 EC (studiepunten) en bestaat uit 5 verplichte kernvakken en 2 keuzerichtingen (tracks) van elk 15EC (Processes en Systems). De studie wordt afgerond met een thesis van 20EC.

Documenten

De belangrijkste documenten van MTPS zijn onderaan deze pagina te downloaden. Door het lopende accreditatieproces zijn deze documenten nog niet definitief.

Aanmelden

Vraag informatie en een inschrijfformulier aan via master.mtps@mindef.nl. Voor deze lichting worden maximaal 30 studenten toegelaten voor MTPS als geheel en daarbinnen maximaal 15 per track.

Taalcertificaat

Een van de toelatingseisen is een bewijs van minimaal niveau C1 van de Engelse taal volgens de Common European Framework Reference (CEFR). Het document Taalexamen Engels voor Master MTPS (2017-2018) geeft praktische informatie en beschrijft welk niveau van welke certificaten nodig is.

Naast deze civiel erkende eisen wordt ook een testresultaat op minimaal C1-niveau vanuit de zogenoemde APTIS-test geaccepteerd. Dat is een online test van de British Council die de deelnemer zelf thuis aflegt. Defensiepersoneel kan deze test aanvragen via het Talencentrum Defensie.