Specialistenopleiding

Defensie is een groot bedrijf dat goed zorgt voor het eigen personeel. Daarom heeft Defensie uitgebreide eigen voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en communicatie. Defensie beschikt bijvoorbeeld over eigen artsen, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en redacteuren.

Inhoud specialistenopleiding

In de ‘burgermaatschappij’ heb je een relevante opleiding in het hoger onderwijs gevolgd. Je gaat na een (verkorte) militaire opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie aan de slag als officier in je eigen beroepsrichting. De opleiding duurt 10 weken. Specialisten van alle krijgsmachtdelen volgen hun opleiding in Breda.

Die opleiding bereidt je voor op werken onder moeilijke omstandigheden, zoals een uitzending. Tijdens de opleiding leer je militaire basisvaardigheden zoals schieten, exercitie, kaartlezen en militaire EHBO. Daarnaast zijn er geregeld veldoefeningen. Verder krijg je vakken als militair recht. Tijdens de opleiding leef je op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie in Breda.