Korte Officiersopleiding

De Korte Officiersopleiding (KOO) is bedoeld voor aspirant-officieren (cadetten) die buiten Defensie een hbo of wo-bachelor/master hebben gevolgd. De cadetten worden in 1 jaar aan de Koninklijke Militaire Academie opgeleid tot officier. Daarna volgt de vaktechnische opleiding (VTO). De VTO leidt de cadetten verder op voor de eerste officiersfunctie. De krijgsmachtdelen hebben elk een eigen Korte Officiersopleiding.