Korte Officiersopleiding

De Korte Officiersopleiding (KOO) voor officieren van landmacht, luchtmacht en marechaussee bestaat uit 3 delen.

Onderdelen KOO

  • Het eerste deel richt zich op de training tot militair. Er is direct aandacht voor leiderschap en militaire training. Daarbij komen onder meer schieten, exerceren, verbindingen, kaartlezen, militaire EHBO en commandovoering aan bod. Je gaat ook diverse keren op oefening. Daarbij moet je onder verzwaarde omstandigheden opdrachten uitvoeren en de aangeleerde kennis en vaardigheden in de praktijk brengen.
  • Bij het tweede deel van de opleiding staat de theorie centraal. Aan bod komen onder meer militaire operaties, airpower, vredesbedrijfsvoering, regelgeving en logistiek. Je richt je op het Defensieonderdeel waar je na de opleiding aan de slag gaat. Ook ga je regelmatig op oefening. Daar onderhoud je de aangeleerde militaire zaken uit het eerste deel van de opleiding. En bouw je dit uit naar het luitenantsniveau. Je sluit de opleiding af met een grote oefening.
  • Het derde deel is de vaktechnische opleiding. Hier leer je de specifieke vakkennis. Deze duurt minimaal 6 maanden. Dit hangt af van het krijgsmachtonderdeel, dienstvak of functiegebied waar je aan het werk gaat. Voor een aantal functies binnen de luchtmacht duurt de vaktechnische opleiding nog langer. Bijvoorbeeld vlieger of verkeersleider.

Korte Officiersopleiding marine

De Korte Officiersopleiding voor de marine begint met de introductieperiode in Den Helder. Deze bevat onder andere een bivak en een eerste vaarstage. Tijdens deze stage leer je in de praktijk de verschillende diensten aan boord van een marineschip kennen.

Daarna volg je een Gemeenschappelijke Officiersopleiding (GOO) en de Algemeen Maritiem Militaire Vorming (AMMV). Hierbij is veel afwisseling tussen theorie en praktijk. Je krijgt vakken als sport, algemene militaire en maatschappelijke oriëntatie en schietvaardigheid. Maar ook militair straf- en tuchtrecht en praktische militaire leiderschapsoefeningen. Verder bevat het rooster inleidende colleges op het gebied van Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen en Technologie.

De opleiding bestaat verder uit een vaktechnische opleiding en een functieopleiding. Deze opleidingen bereiden je voor op je eerste operationele functie.