Masteropleiding Military Strategic Studies

Ieder jaar in september start de Military Strategic Studies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW). Dit is een Engelstalige wetenschappelijke masteropleiding in deeltijd. De master biedt jaarlijks plaats aan 45 studenten.

Inhoud master

De breed opgezette strategische master bestudeert de rol van het militaire instrument binnen de context van hedendaagse veiligheidspolitiek. De master geeft een grondige analyse van moderne strategische (veiligheids)issues.

De studie belicht onder meer de rol van inlichtingen(organisaties) op het veiligheidsbeleid, de relatie tussen veiligheidsvraagstukken en het strategische concept daarvoor. Maar ook de ethische en juridische legitimeringvraagstukken die met de inzet van de krijgsmacht samenhangen. Verder komen ook actuele thema’s aan bod zoals cybersecurity en de rol van (sociale) media.

Opzet master

De master duurt 2 jaar en is in deeltijd. Het 1e jaar heeft 3 semesters van 10 weken met elk 2 vakken. Het 2e jaar heeft 2 semesters (met in totaal 3 vakken de thesisopzet) en een thesisperiode. De studie brengt een aanzienlijke zelfstudielast met zich mee van ongeveer 20 uur per week. De colleges (6 uur per week) vinden plaats op vrijdagen in Breda.

Doelgroepen

De masteropleiding is primair bedoeld voor:

  • Nederlandse officieren met een vaste aanstelling;
  • burgerpersoneel in vaste dienst bij Defensie.

Daarnaast is de master ook toegankelijk voor:

  • officieren van bondgenoten of partnerlanden;
  • civiele studenten;
  • medewerkers van andere ministeries (of NGO’s) in vaste dienst die door hun werk met militaire organisaties samenwerken;
  • personen die grote interesse hebben in de beschreven inhoud en bijbehorende thema's van de masteropleiding.

Toelatingseisen

Officieren en burgerpersoneel van Defensie moeten minimaal een universitaire bacheloropleiding bezitten, dan wel een opleiding KMA/KIM langmodel of Hogere Defensie Vorming. Zij dienen enige jaren werkervaring te hebben. Civiele studenten en anderen beschikken (minimaal) over een relevante universitaire bacheloropleiding.
Voor het volgen van de masteropleiding is een bewijs van Engelse taalvaardigheid een vereiste.

Kosten

De opleiding is kosteloos voor Defensiepersoneel in vaste dienst. Dat geldt ook voor buitenlandse militaire studenten.

Voor overige deelnemers (zoals reservisten, civiele studenten, studenten via Defensity College) geldt het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgestelde wettelijke collegegeldtarief. Als deze studenten delen van de master volgen en zij al wettelijk collegegeld betalen bij een universiteit, geldt een tarief van € 100 per studiepunt (EC).

Schakelprogramma

Kandidaten die geen relevante universitaire bachelor of universitaire master hebben, kunnen toch worden toegelaten. Bijvoorbeeld bij alleen een afgeronde hbo-bachelor of hbo-master. Is dit het geval, vraag dan via de coördinator van de MSS om toelating tot een deficiëntie- of schakelprogramma. De coördinator MSS is bereikbaar via master.mss@mindef.nl.

De commissie kan kandidaten toelaten bij een beperkte deficiëntie (tekort) van maximaal 36 EC’s. Hiervoor bestaan 2 standaardprogramma’s. Deze zijn via zelfstudie te volgen. De programma’s zijn gratis voor studenten die ook de master zonder kosten kunnen volgen. Voor overige studenten wordt € 30 per EC in rekening gebracht.

Opbouw

De master bestaat uit 4 verplichte kernvakken, 4 geclusterde (track)vakken en een keuzevak. Afhankelijk van voorkeur, ervaring, vooropleiding, ambitie en capaciteit worden studenten in een van de volgende 3 tracks ingedeeld:

  • War studies;
  • Intelligence & Security;
  • Managing and Organising in the Military.

De student rondt de studie af met een thesis van 10.000 woorden.

Het onderwijsmodel is gebaseerd op actieve participatie, interactie tussen militaire en civiele studenten en het over en weer ‘halen en brengen’ van ervaring, kennis en inzichten.

Vakken

De studie bestaat uit totaal 60 EC’s. Het is ook mogelijk een of meerdere vakken van elk 5 EC's te volgen en die af te sluiten met een certificaat.

De vakken bestaan uit 10 bijeenkomsten, waarvan in principe 9 collegedagen en een examen. Er geldt een aanwezigheidsverplichting. Tussen de semesters zitten 2 tot 3 weken ‘rust’.

Militairen die de studie door een uitzending moeten onderbreken kunnen die na terugkomst weer oppakken.

Aanmelden en inschrijven

Inschrijven kan van 1 februari tot en met de laatste zondag van april. Voor die tijd kun je al wel je interesse kenbaar maken via master.mss@mindef.nl. Je ontvangt dan na 1 februari het inschrijfformulier per e-mail.
Jaarlijks organiseert het Opleidingsbestuur in februari/maart een voorlichtingsbijeenkomst over de masteropleiding. In 2020 was de voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 11 februari in Utrecht. De presentatie over de voorlichting staat onder het kopje ‘Meer informatie’.

Meer informatie

Meer informatie vind je in de volgende publicaties: