Masteropleiding Military Strategic Studies

Ieder jaar in september start de Military Strategic Studies (MSS) aan de Faculteit Militaire Wetenschappen. Dit is een Engelstalige wetenschappelijke masteropleiding in deeltijd. De master biedt jaarlijks plaats aan ongeveer 45 studenten.

Inhoud master

De breed opgezette strategische master bestudeert de rol van het militaire instrument binnen de context van hedendaagse veiligheidspolitiek vanuit een westers perspectief. De master geeft een grondige analyse van moderne strategische (veiligheids)issues. 

De studie belicht onder meer de rol van inlichtingen(organisaties) op het veiligheidsbeleid, de relatie tussen veiligheidsvraagstukken en het strategische concept daarvoor. Maar ook de ethische en juridische legitimeringvraagstukken die met de inzet van de krijgsmacht samenhangen. Verder komen ook actuele thema’s aan bod zoals cyberoperaties, (contra)terrorisme en het veranderende karakter van oorlogvoering.

Opzet master

De master duurt 2 jaar en is in deeltijd. Het eerste jaar heeft 3 semesters van 10 weken met elk 2 vakken. Het tweede jaar heeft 2 semesters waarin 3 vakken behandeld worden en een Individual Research Plan (de thesisopzet) wordt opgesteld. Het laatste semester is de thesisperiode. De studie brengt, naast de collegedag, een aanzienlijke zelfstudielast met zich mee van ongeveer 20 uur per week. De colleges (2 x 3 uur per week) vinden plaats op vrijdagen in Breda.

Doelgroepen

De masteropleiding is primair bedoeld voor:

  • Nederlandse officieren met een vaste aanstelling;
  • burgerpersoneel in vaste dienst bij Defensie.

Daarnaast is de master ook toegankelijk voor:

  •  civiele studenten met een recente en relevante universitaire opleiding;
  • officieren van bondgenoten of partnerlanden;
  • militairen met een aanstelling bij het reservepersoneel (reservisten en ‘Defensity College’ studenten);
  • medewerkers van andere ministeries (of niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)) in vaste dienst die door hun werk met militaire organisaties samenwerken.

Toelatingseisen

Officieren en burgerpersoneel van Defensie moeten minimaal een universitaire bacheloropleiding bezitten, dan wel een opleiding KMA/KIM langmodel of Hogere Defensie Vorming. En zij moeten enige jaren werkervaring hebben. Civiele studenten en anderen beschikken minimaal over een recente en relevante universitaire bacheloropleiding. Voor het volgen van de masteropleiding is een bewijs van Engelse taalvaardigheid een vereiste.

Kosten

De opleiding is kosteloos voor de primaire doelgroep  (Defensiepersoneel met een vaste aanstelling) en voor buitenlandse militaire studenten. 

Voor overige deelnemers (zoals civiele studenten, reservisten, studenten via Defensity College en andere departementen/ NGOs) geldt een instellingstarief. 

Studenten die bij de start van het collegejaar geen universitaire masteropleiding hebben afgerond, zijn het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgestelde wettelijke voltijds collegegeldtarief verschuldigd. Voor het collegejaar 2024-2025 is dat € 2.530. Als deze studenten alleen delen van de master volgen, geldt een tarief van € 100 per studiepunt (EC). 

Voor studenten die bij de start van het collegejaar wel al een universitaire masteropleiding hebben afgerond, bedraagt het collegegeld 2 maal het vastgestelde wettelijke voltijds collegegeldtarief: collegejaar 2024-2025: € 5.060. Als deze studenten alleen delen van de master volgen, geldt een tarief van € 200 per studiepunt (EC). 

Bij ziekte of andere onvoorzienbare oorzaken kan om opschorting van het collegegeld worden verzocht.

Schakelprogramma

Kandidaten uit de primaire doelgroep – Defensiepersoneel in vaste dienst – die niet aan de toelatingseisen voldoen, maar wel een hbo-bachelor of hbo-masteropleiding hebben afgerond, kunnen via een deficiëntie-programma (‘schakelprogramma’) hun kennis en vaardigheden op het vereiste niveau brengen. 

Na een succesvolle afronding van het deficiëntie-programma kan de kandidaat in het selectieproces in concurrentie met anderen meedingen naar een van de beschikbare plaatsen in de masteropleiding. Let op: het voltooien van het deficiëntieprogramma geeft dus niet automatisch toegang tot het masterprogramma. 

De examencommissie kan deze kandidaten toelaten bij een beperkte deficiëntie (tekort) van maximaal 36 EC’s. Hiervoor bestaan 2 standaardprogramma’s. Beide zijn via zelfstudie en in eigen tijd te volgen. 

Wil je meer informatie over dit deficiëntie- of schakelprogramma? Vraag dan de studiecoördinator naar de mogelijkheden via master.mss@mindef.nl.

Opbouw

De master bestaat uit 4 verplichte kernvakken, 4 geclusterde trackvakken en een keuzevak. Afhankelijk van voorkeur, ervaring, vooropleiding, ambitie en capaciteit worden studenten in een van de volgende 3 tracks ingedeeld: 

  • War studies;
  • Intelligence & Security;
  • Managing and Organising in the Military.

De student rondt de studie af met een thesis van 10.000 woorden. 

Het onderwijsmodel is gebaseerd op actieve participatie, interactie tussen ervaren militaire en (meer) theoretisch onderlegde civiele studenten. En het over en weer ‘halen en brengen’ van ervaring, kennis en inzichten.

Vakken

De studie bestaat uit totaal 60 EC’s. Als daartoe ruimte bestaat, is het ook mogelijk 1 of meerdere vakken van elk 5 EC's te volgen en die af te sluiten met een certificaat. 

De vakken bestaan uit 10 bijeenkomsten, waarvan in principe 9 collegedagen en een examen. Er geldt een aanwezigheidsverplichting. Tussen de semesters zitten 2 tot 3 collegevrije weken. 

Militairen die de studie door een uitzending moeten onderbreken, kunnen die na terugkomst weer oppakken.

Voorlichtingsavond

Op 14 maart is er voor geïnteresseerden in de masteropleiding Military Strategic Studies een voorlichtingsavond op de Kromhout Kazerne in Utrecht. 

Aanmelden en inschrijven

Inschrijven voor het studiejaar 2024-2025 (eind augustus 2024) kan vanaf 1 februari tot en met 31 mei 2024. Je kunt je interesse al eerder kenbaar maken via master.mss@mindef.nl.

Meer informatie

Meer informatie vind je in de volgende publicaties: