Masteropleiding Military Strategic Studies

Ieder jaar in september start de Military Strategic Studies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW). Dit is een Engelstalige wetenschappelijke masteropleiding in deeltijd. De master biedt jaarlijks plaats aan 45 studenten.

Inhoud master

De breed opgezette strategische master bestudeert de rol van het militaire instrument binnen de context van hedendaagse veiligheidspolitiek vanuit een westers perspectief. De master geeft een grondige analyse van moderne strategische (veiligheids)issues. 

De studie belicht onder meer de rol van inlichtingen(organisaties) op het veiligheidsbeleid, de relatie tussen veiligheidsvraagstukken en het strategische concept daarvoor. Maar ook de ethische en juridische legitimeringvraagstukken die met de inzet van de krijgsmacht samenhangen. Verder komen ook actuele thema’s aan bod zoals cyberoperaties, (contra)terrorisme en het veranderende karakter van oorlogvoering.

Opzet master

De master duurt 2 jaar en is in deeltijd. Het 1e jaar heeft 3 semesters van 10 weken met elk 2 vakken. Het 2e jaar heeft 2 semesters waarin 3 vakken behandeld worden en een Individual Research Plan (de thesisopzet) wordt opgesteld. Het laatste semester is de thesisperiode. De studie brengt - naast de collegedag - een aanzienlijke zelfstudielast met zich mee van ongeveer 20 uur per week. De colleges (2x3 uur per week) vinden plaats op vrijdagen in Breda.

Doelgroepen

De masteropleiding is primair bedoeld voor:

  • Nederlandse officieren met een vaste aanstelling;
  • burgerpersoneel in vaste dienst bij Defensie.

Daarnaast is de master ook toegankelijk voor:

  •  civiele studenten met een recente en relevante universitaire opleiding;
  • officieren van bondgenoten of partnerlanden;
  • militairen met een aanstelling bij het reservepersoneel (reservisten en ‘Defensity College’ studenten);
  • medewerkers van andere ministeries (of niet-gouvernementele organisaties (NGO’s)) in vaste dienst die door hun werk met militaire organisaties samenwerken.

Toelatingseisen

Officieren en burgerpersoneel van Defensie moeten minimaal een universitaire bacheloropleiding bezitten, dan wel een opleiding KMA/KIM langmodel of Hogere Defensie Vorming. En zij moeten enige jaren werkervaring hebben. Civiele studenten en anderen beschikken minimaal over een recente en relevante universitaire bacheloropleiding. Voor het volgen van de masteropleiding is een bewijs van Engelse taalvaardigheid een vereiste.

Kosten

De opleiding is kosteloos voor de primaire doelgroep – Defensiepersoneel in vaste dienst – en voor buitenlandse militaire studenten. 

Voor overige deelnemers (zoals civiele studenten, reservisten, studenten via Defensity College en andere departementen/ NGOs) geldt een instellingstarief. 

Voor studenten die bij de start van het collegejaar nog geen universitaire masteropleiding hebben afgerond, ligt het collegegeld ter hoogte van het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgestelde wettelijke voltijds collegegeldtarief: collegejaar 2021-2022: € 2.168. Als zij delen van de master volgen, geldt een tarief van € 100 per studiepunt (EC). 

Voor studenten die bij de start van het collegejaar wel al een universitaire masteropleiding hebben afgerond, bedraagt het collegegeld 2 maal het vastgestelde wettelijke voltijds collegegeldtarief: collegejaar 2021-2022: € 4.336. Als zij delen van de master volgen, geldt een tarief van € 200 per studiepunt (EC). 

Bij ziekte of andere onvoorzienbare oorzaken kan om opschorting van het collegegeld worden verzocht.

Schakelprogramma

Kandidaten uit de primaire doelgroep – Defensiepersoneel in vaste dienst – die niet aan de toelatingseisen voldoen, maar wel een hbo-bachelor of hbo-masteropleiding hebben afgerond, kunnen via een deficiëntie-programma (‘schakelprogramma’) hun kennis en vaardigheden op het vereiste niveau brengen. 

Na een succesvolle afronding van het deficiëntie-programma kan de kandidaat in het selectieproces in concurrentie met anderen meedingen naar een van de beschikbare plaatsen in de masteropleiding. Let op: het voltooien van het deficiëntieprogramma geeft dus niet automatisch toegang tot het masterprogramma. 

De examencommissie kan deze kandidaten toelaten bij een beperkte deficiëntie (tekort) van maximaal 36 EC’s. Hiervoor bestaan 2 standaardprogramma’s. Beide zijn via zelfstudie te volgen. 

Wilt u meer informatie over dit deficiëntie- of schakelprogramma? Vraag dan de studiecoördinator naar de mogelijkheden via master.mss@mindef.nl.

Opbouw

De master bestaat uit 4 verplichte kernvakken, 4 geclusterde trackvakken en een keuzevak. Afhankelijk van voorkeur, ervaring, vooropleiding, ambitie en capaciteit worden studenten in een van de volgende 3 tracks ingedeeld: 

  • War studies;
  • Intelligence & Security;
  • Managing and Organising in the Military.

De student rondt de studie af met een thesis van 10.000 woorden. 

Het onderwijsmodel is gebaseerd op actieve participatie, interactie tussen ervaren militaire en (meer) theoretisch onderlegde civiele studenten. En het over en weer ‘halen en brengen’ van ervaring, kennis en inzichten.

Vakken

De studie bestaat uit totaal 60 EC’s. Als daartoe ruimte bestaat, is het ook mogelijk 1 of meerdere vakken van elk 5 EC's te volgen en die af te sluiten met een certificaat. 

De vakken bestaan uit 10 bijeenkomsten, waarvan in principe 9 collegedagen en een examen. Er geldt een aanwezigheidsverplichting. Tussen de semesters zitten 2 tot 3 weken ‘rust’. 

Militairen die de studie door een uitzending moeten onderbreken, kunnen die na terugkomst weer oppakken.

Aanmelden en inschrijven

Inschrijven voor het studiejaar 2021-2022 (aanvang september 2021) kan vanaf 1 februari 2021 tot en met 24 mei 2021. Voor die tijd kun je al wel je interesse kenbaar maken via master.mss@mindef.nl. Je ontvangt dan na 1 februari het inschrijfformulier per e-mail.

Jaarlijks organiseert het Opleidingsbestuur in februari/maart een voorlichtingsbijeenkomst over de masteropleiding. In 2020 was de voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 11 februari in Utrecht. De presentatie over de voorlichting staat onder het kopje ‘Meer informatie’.

Op 9 maart en/of 13 april 2021 houden wij een voorlichtingsavond op de Kromhout Kazerne in Utrecht voor geïnteresseerden in het masterprogramma. De presentatie van de laatste voorlichting (2020) staat onder het kopje ‘Meer informatie’.

Meer informatie

Meer informatie vind je in de volgende publicaties: