Nederlandse Defensie Academie

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt voor Defensie de initiële officiersopleidingen en het hoger loopbaanonderwijs. En begeleidt militair- en burgerpersoneel bij leiderschapsontwikkeling en taalvaardigheid. Ook verricht de Nederlandse Defensie Academie wetenschappelijk onderzoek voor Defensie en de samenleving. 

Militair onderwijs

De combinatie van (maritiem) militaire opleiding, wetenschappelijk onderwijs en persoonsvorming maakt het onderwijs van de NLDA uniek in Nederland. Daarbij bogen de officiersopleidingen van de NLDA op ruim 180 jaar ervaring en traditie. De NLDA is gevestigd in Breda, Den Helder en Den Haag.

Wetenschappelijk onderzoek

De NLDA verzorgt militair wetenschappelijk onderwijs. De opleidingen kunnen zich meten met de opleidingen van civiele universiteiten. Daarnaast is de NLDA in Nederland het militair wetenschappelijk kennis- en onderzoeksinstituut. Het wetenschappelijk onderzoek van de NLDA heeft vaak betrekking op Defensie. Het levert een bijdrage aan het verbeteren van de militaire operaties. Met tientallen wetenschappelijke experts op het terrein van Defensie. Meer informatie op de site van de Faculteit Militaire Wetenschappen.

Als onderdeel van de NLDA houdt het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) zich voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek.

Organisatie Defensieacademie

De NLDA neemt een zelfstandige positie in binnen de Defensieorganisatie. Zij legt verantwoording af over haar onderwijs- en onderzoeksprogramma’s aan de hoogste militaire functionaris binnen Defensie. Dat is de Commandant der Strijdkrachten. De NLDA is administratief ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando van het ministerie van Defensie.

Instituten NLDA

De NLDA bestaat uit meerdere instituten en afdelingen:

  • Koninklijk Instituut voor de Marine;
  • Koninklijke Militaire Academie;
  • Instituut Defensie Leergangen;
  • Nederlands Instituut voor Militaire Historie;
  • Faculteit Militaire Wetenschappen;
  • Expertisecentrum Leiderschap Defensie;
  • Talencentrum Defensie

De hoogst verantwoordelijke functionaris van de NLDA is de commandant NLDA. Hij is ook lid van de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA en voorzitter van het managementteam. In dit managementteam zijn alle instituten van de NLDA vertegenwoordigd.

De verschillende organisatieonderdelen van de NLDA worden ondersteund door een stafafdeling bedrijfsvoering.