Leergang Beleidsontwikkeling Defensie (LBD)

De Leergang Beleidsontwikkeling Defensie (LBD) biedt (toekomstige) beleidsmedewerkers van Defensie een brede oriëntatie op het hele proces van beleidsontwikkeling.

Het programma behandelt het strategische speelveld waarin Defensie zich bevindt, de relevante methodieken van beleidsontwikkeling en de uitvoering van Defensiebeleid. De variatie in onderwerpen biedt je de mogelijkheid om over de grenzen van jouw eigen discipline, functiegebied en organisatieonderdeel heen te kijken.

Doelgroepen

  • De leergang is voor burgermedewerkers, maar staat ook open voor militairen in beleidsfuncties bij de Bestuursstaf en op staven van de operationele commando’s.
  • Elke leergang heeft een zo gevarieerd mogelijke samenstelling die rekening houdt met de verhouding burgers-militairen en verschillende Defensieonderdelen en functiegebieden.
  • De LBD vindt 3 keer per jaar plaats en heeft maximaal 24 deelnemers per leergang.

Docenten

De leergang bestaat uit gastlezingen van Defensiemedewerkers en externe sprekers.

Inhoud

De LBD is interactief opgezet. Het biedt een combinatie van kennis en praktische onderdelen. Naast het bijwonen van lezingen werk je aan verschillende groepsopdrachten, zoals een beleidsanalyse, interviewopdracht en het opstellen van een nota.

Je krijgt veel ruimte om met zowel de sprekers als deelnemers van gedachten te wisselen. Door het intensieve persoonlijke contact met de andere deelnemers bouw je een waardevol Defensiebreed netwerk op.

Het programma bestaat uit 3 thema’s. In de eerste week wordt het eerste thema behandeld. In de tweede, derde en vierde week komen het tweede en derde thema aan bod. De vierde week sluit af met een serie carrouselgesprekken waarin je actief in gesprek gaat met leden van de bestuurlijke Defensietop.