Lectoraat Kennis, Adaptiviteit en Innovatie

Het lectoraat Kennis, Adaptiviteit en Innovatie zorgt ervoor dat studenten effectief, efficiënt en met plezier leren.

Het lectoraat is in oktober 2019 opgericht en draagt bij aan een innovatief en wendbaar IDL. Het thema ‘wendbaarheid’ komt voort uit de overgang naar een adaptieve krijgsmacht. Dit betekent meer samenwerking tussen civiele organisaties en Defensie. Het lectoraat draagt hieraan bij door aansluiting en samenwerking met het civiel hoger onderwijs.

Ook zet het lectoraat zich in voor het borgen van de academische kwaliteit en innovatie van de beroepsgerichte opleidingen. Dat gebeurt met praktijkgericht onderzoek.

Wil je meer informatie over het lectoraat? Stuur dan een e-mail naar lectoraat.IDL@mindef.nl.