Middelbare Defensie Vorming (MDV)

De Middelbare Defensie Vorming (MDV) bereidt studenten voor om succesvol te functioneren als hoofdofficier in beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende functies. Deze functies zijn steeds meer krijgsmachtoverstijgend.

De opleiding is sinds april 2016 door het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) ingeschaald op niveau 6. In 2019 is de MDV ingericht als een modulaire, moderne, toekomstbestendige en wendbare opleiding. Het concept Beroepsgericht Onderwijs staat hierin centraal, op basis van Project Based Learning en Blended Learning.

Doelgroepen

 • De MDV is een middenmanagementloopbaanopleiding voor officieren in de rang van luitenant-ter-zee der 2e klasse oudste categorie/kapitein en burgers van Defensie met schaal 10/11 BBRA.
 • De modulaire MDV is vanaf jouw eigen functie te volgen. De opleiding heeft een studielast van 18,5 ECTS (520 uur) en duurt gemiddeld 6 maanden.
 • De opleiding bestaat uit 6 contactblokken van 4 achtereenvolgende dagen. Tijdens deze dagen krijg je een intensief programma aangeboden op het Instituut Defensie Leergangen in Breda. In de periodes (4-5 weken) tussen de contactblokken (etappes) leer en werk je op afstand.
 • De studie start 5 keer per jaar met een groep van 48 studenten, verdeeld over 3 klassen van 16 studenten.

Docenten

Militaire docenten, ervaren managers en academici van binnen en buiten Defensie brengen je kennis, vaardigheden en competenties bij.

Inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

 • Module Internationale Veiligheidsstudies (IVS)
  In de module IVS staat de politiek-strategische omgeving van de Defensieorganisatie centraal. De politiek zet hierbij de krijgsmacht in om de Nederlandse belangen zowel nationaal als internationaal te dienen. De omgeving kenmerkt zich als een snel veranderende wereld met veel complexe uitdagingen.
   
 • Module Defensie Besturing en Bedrijfsvoering (DBB)
  Je maakt kennis met en krijgt inzicht in het bestuurlijk functioneren van de Defensieorganisatie. Ook wordt ingegaan op processen in de (vredes)bedrijfsvoering en hoe besturing en bedrijfsvoering samenhangen. In deze module ligt de focus op 2 van de 3 hoofdprocessen van Defensie: 'besturen Defensie’ en ‘ontwikkelen van militaire capaciteiten’.
   
 • Module Krijgswetenschappen (KW)
  In de module KW staat het veranderende karakter van oorlog centraal en de rol van Nederlandse krijgsmacht hierin. Deze rol wordt tijdens de module beschouwd vanuit een hedendaagse- en toekomstige conflictanalyse. Daarnaast wordt in een digitale leeromgeving aandacht besteed aan militaire historie en filosofie en aan het operationele planningsproces.
   
 • Module doorlopende leerlijnen
  De volgende vakken zijn als doorlopende leerlijn in de opleiding opgenomen:
  • mondelinge en schriftelijke Managementvaardigheden (MV);
  • Morele Professionaliteit (MP);
  • Militair Recht (MR).