Internationale en Specifieke Opleidingen (ISO)

De afdeling Internationale en Specifieke Opleidingen (ISO) van het IDL verzorgt internationale cursussen. Niet alleen voor Defensiepersoneel, maar ook voor rijksambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Doelgroepen

 • Defensieattachés. Dit zijn officieren die op Nederlandse ambassades in het buitenland de hoogste militaire vertegenwoordigers van Nederland zijn.
  • 1 keer per jaar verzorgt ISO voor Defensieattachés de Militair Attachécursus en de Attachéconferentie IMS.
 • Voor directies en het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert ISO de volgende cursussen:
  • korte bijeenkomsten, conferenties en bezoeken aan delegaties met een internationale component, in opdracht van Defensie;
  • ESDC en AFRICOM Gender in operations, in opdracht van Directie Operaties (DOPS);
  • Militair Operationeel Recht, in opdracht van Directie Juridische Zaken (DJZ).

Internationale cursussen IMS

Internationale cursussen helpen de Nederlandse krijgsmacht als relevante samenwerkingspartner op de kaart te zetten bij prioriteitslanden buiten de EU/NAVO. Daarnaast helpen ze het lokale netwerk van de militaire attachés te versterken.

ISO organiseert 2 keer per jaar de volgende internationale cursussen:

 • Netherlands Defence Orientation Course (NDOC). NDOC richt zich op deelnemers uit 24 landen wereldwijd, die geen deel uitmaken van gebruikelijke Nederlandse bilaterale samenwerkingsprogramma's en niet behoren tot de EU of de NAVO. De cursus geeft naast een intensieve introductie van Nederland, de Nederlandse krijgsmacht en haar optreden binnen EU/NAVO ook een unieke kennismaking met 24 deelnemende landen. En met hun vrede- en veiligheidsperspectief en regionale veiligheidsorganisaties.
   
 • Staff Officers Course Africa (SOCA). SOCA richt zich op landen in het Grote Merengebied, de Hoorn van Afrika en overige prioriteitslanden in Afrika. Doel van de cursus is een bijdrage leveren aan de veiligheid en stabiliteit van (mogelijke) inzetgebieden en professionalisering van troepenleverende landen. Daarbij komt Nederland (en de Nederlandse krijgsmacht als samenwerkingspartner) uitgebreid aan bod.

Docenten

De afdeling ISO bestaat uit een hoofd, 2 coördinatoren en een assistent. Inhoudelijke expertise levert de staf Hogere Defensie Vorming (HDV), de staf Middelbare Defensie Vorming (MDV), de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) en ingehuurde externe experts. De belangrijkste opdrachtgevers vanuit Defensie zijn IMS, DOPS en DJZ.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de internationale cursussen? Bel dan met A. Mangre-Rosiek, telefoon (076) 527 41 89.