Internationaal Specifieke Opleidingen (ISO)

De Internationaal Specifieke Opleidingen (ISO) van het IDL zijn specifieke opleidings- en cursusactiviteiten met een internationaal karakter. ISO is bedoeld voor officieren en burgers in het midden-, hoger en topkader.

3 typen internationale cursussen

Functiegerichte cursussen

Bedoeld als voorbereiding op internationale uitzending van Nederlandse officieren.

 • A Comprehensive Approach to Gender in Operations
  Tijdens deze vijfdaagse cursus leren cursisten een genderperspectief toe te passen tijdens een missie. Doel is de missie effectiever te maken. De cursus wordt in opdracht van Directie Operaties (DOPS) in samenwerking met de Spaanse overheid 1 keer per jaar in Nederland en Madrid georganiseerd.
 • Militair Operationeel Recht (MOR)
  De doelgroep van deze cursus bestaat uit operationeel commandanten en stafofficieren die betrokken zijn bij operationele besluitvorming en uitvoering van militaire taken en operaties. De cursus MOR wordt 2 keer per jaar georganiseerd in opdracht van de Directie Juridische Zaken (DJZ).

Cursus en conferentieactiviteiten

Bedoeld voor Nederlandse attachés en partners, die onze krijgsmacht in het buitenland vertegenwoordigen.

 • Militair Attaché Cursus (MAC)
  De MAC is onderdeel van het voorbereidingstraject voor plaatsing als militair attaché in het buitenland. Deze tweeweekse functiespecifieke cursus vindt 1 keer per jaar plaats rond april en wordt georganiseerd in opdracht van de Directie Internationale Militaire Samenwerking (IMS).
 • IMS Conferentie
  De in het buitenland geplaatste diplomatieke vertegenwoordigers van de Nederlandse krijgsmacht worden tijdens deze vijfdaagse conferentie geïnformeerd over relevante nationale en internationale ontwikkelingen. De IMS Conferentie wordt 1 keer per jaar georganiseerd in opdracht van de Directie Internationale Militaire Samenwerking (IMS).

Internationale cursus   

Bedoeld voor zowel officieren als burgermedewerkers werkzaam in landen die geen NAVO- of EU-lid zijn. Doel is het ondersteunen en uitbouwen van het internationale defensienetwerk voor de Nederlandse krijgsmacht.

 • International Military Cooperation Course
  Deze vijfweekse cursus wordt 2 keer per jaar georganiseerd in opdracht van de Directie Internationale Militaire Samenwerking (IMS).

Netwerk

De afdeling ISO verzorgt de opleidingen en cursussen. ISO heeft geen eigen docenten, maar wel een netwerk van interne en externe sprekers. Zij zijn experts op actuele en relevante internationale vrede en veiligheidsthema’s. Naast docenten en experts van de Nederlandse Defensie Academie, werkt ISO nauw samen met onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken, Universiteit Leiden, Instituut Clingendael, The Hague Centre for Security Studies en het European Security and Defence College.

De Directie Internationale Militaire Samenwerking (IMS), Directie Operaties (DOPS) en Directie Juridische Zaken (DJZ) zijn de opdrachtgevers van ISO.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Internationaal Specifieke Opleidingen? Mail dan naar: iso.idlx@mindef.nl.