Masterclasses

Het Instituut Defensie Leergangen (IDL) verzorgt ook compacte en innovatieve  masterclasses.

In een korte tijd (2 tot 4 dagen) ontvang je de laatste inzichten in een bepaald thema. De programma's zijn interactief en bieden een combinatie van inhoud en praktische onderdelen. Ze worden afgesloten met een Table Top Exercise, waarin je als groep een crisisscenario oplost.

Doelgroepen

De masterclasses zijn bedoeld voor militairen uit verschillende krijgsmachtonderdelen en burgers uit het midden- en hoger kader. Een masterclass gaat uit van een gedeeld niveau van voorkennis.

Je volgt de masterclasses op een dependance van het IDL op het Majoor Jan van Linzel Complex in Den Haag.

Docenten

De lezingen voor de masterclasses worden verzorgd door sprekers van binnen en buiten Defensie.

Inhoud

Het IDL biedt op dit moment 3 masterclasses aan:

 • Masterclass Kennis en Innovatie in het Strategische Speelveld (MC KISS)
  Defensie moet steeds sneller innoveren om effectief te kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen. De leidraad Innovatiestrategie Defensie 'Samen Sneller Innoveren' onderstreept dat Defensie sneller en beter moet innoveren om opkomende dreigingen het hoofd te bieden, maar ook om nieuwe kansen te benutten. MC KISS biedt een kapstok voor verdere ontwikkeling en samenwerking. Je kunt je netwerk vergroten, complexe vraagstukken in het veiligheidsdomein beter adresseren en betere keuzes maken voor Defensie bij onderzoeksinstituten.
   
 • Masterclass Human Resource Management (MC HRM)
  Defensie verandert naar een adaptieve krijgsmacht. Deze ingrijpende verandering gaat uit van een verregaande verbinding tussen medewerker, collega, leidinggevende, samenleving en toekomst. Deze high level masterclass bied je een integrale benadering voor de inpasbaarheid van human resource management (organisational resilience) binnen de krijgsmacht. Vanuit strategisch perspectief krijg je inzicht in ontwikkelingen die spelen in de omgeving waarin de krijgsmacht werkt, en die van invloed zijn op zaken die over personeel gaan. En je krijgt begrip van human resource management in het integrale proces van bedrijfsvoering, binnen de context van een adaptieve krijgsmacht.
   
 • Masterclass Integrated Compliance Management (MICM)
  MCIM is relevant voor leidinggevenden of (beleids-)adviseurs. Het programma geeft inzicht in de integrale bedrijfsvoering en compliance (voldoen aan de eisen) van de organisatie.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de masterclasses? Stuur dan een e-mail naar IDL.PAO@mindef.nl.