Hogere Defensie Vorming (HDV)

De Hogere Defensie Vorming (HDV) is een interne loopbaanopleiding met een daaraan gekoppelde professionele master. Deze opleiding bereidt de student voor op een positie in het hoger- en topmanagement in de Defensieorganisatie, internationale staven en bij interdepartementale samenwerking.

De opleiding is elk academisch jaar te volgen en loopt van half augustus tot begin juli.

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het brevet Hogere Defensie Vorming en de graad Executive Master of Security and Defence (EMSD).

Doelgroepen

  • Deelname aan de opleiding staat open voor geselecteerde officieren (minimaal in de rang van majoor/luitenant-ter-zee 1e klasse) en burgermedewerkers van alle Defensieonderdelen, inclusief uitwisselingsstudenten van buitenlandse krijgsmachten.
  • Kandidaatstudenten moeten voldoen aan het instroomprofiel en een assessment succesvol afronden.
  • De HDV biedt jaarlijks ruimte aan maximaal 36 studenten, verdeeld over 3 klassen.

Docenten

Team HDV verzorgt de opleiding en bestaat uit het hoofd HDV, 9 docenten/mentoren en een opleidingsassistent van alle Defensieonderdelen. Team HDV is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en evaluatie van de opleiding.

Externe gastsprekers en -docenten geven de colleges. Daarnaast speelt vorming een grote rol. Dit betekent dat een mentor of docent jouw beroeps- en persoonsontwikkeling intensief begeleidt. De HDV biedt ook externe coaches aan om je op een doelgerichte en gestructureerde manier te begeleiden bij je persoonlijke ontwikkeling.

Inhoud

De hoger gevormd officier moet zich 4 rollen eigen maken: leider, manager, vakman en coach. Hiervoor staan 3 kennisvelden centraal:

  1. internationale veiligheidsstudies;
  2. krijgswetenschappen;
  3. bedrijfs- en bestuurswetenschappen.

Vorming en toegepaste academische vaardigheden lopen als een rode draad door de opleiding. Je leert je professioneel te ontwikkelen en continu op zoek te gaan naar nieuwe kennis en ontwikkelingen.

Het vormingsaspect richt zich vooral op de ontwikkeling van academische, militaire, persoons- en leiderschapsvaardigheden. Deze onderwerpen en vaardigheden komen qua inhoud en samenhang in alle modules van de HDV aan bod.