Onderzoek VeVa-opleiding

De MBO-opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) bereidt leerlingen voor op een eventuele eerste functie bij Defensie. Defensie onderzoekt met een vragenlijst ervaringen van leerlingen en waarom zij vertrekken tijdens de opleiding.

Voorwaarden voor deelname

Leerlingen die nu de opleiding volgen kunnen de VeVa-vragenlijst in de klas op school invullen. Leerlingen die gestopt zijn ontvangen thuis een uitnodigingsbrief om via een digitale vragenlijst deel te nemen.

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek wil Defensie het wervingsproces succesvol laten verlopen. Met de resultaten uit het onderzoek wordt de opleiding geëvalueerd om uiteindelijk het verloop te verminderen.

Rapportage van resultaten

Het onderzoek gebeurt door Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS). TOS publiceert jaarlijks de VeVa-monitor en het VeVa-jaarverslag. Het VeVa jaarverslag is een algemene rapportage over de totale leerlingengroep. De VeVa-monitor bestaat uit losse rapporten en dan alleen over de ROC’s.