Divisie Personeel & Organisatie Defensie

De militairen en burgers die werken voor Defensie vormen het belangrijkste kapitaal van de krijgsmacht. Het werken bij Defensie stelt hoge eisen aan deze medewerkers. Daarom schenkt Defensie veel aandacht aan hen en hun thuisfront. De Divisie Personeel & Organisatie Defensie voert deze zorg op P&O-gebied uit.

De divisie beschikt daarvoor onder meer over:

Het DienstenCentrum Human Resources

Is aanspreekpunt op het gebied van P&O-regelgeving en de personeels- en salarisadministratie.

  • Telefoon: 0800-225 57 33, optie 3.
  • Telefoon vanuit het buitenland +31 70 414 33 00.

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Biedt hulp aan alle medewerkers van Defensie. Ook het thuisfront, veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers kunnen om hulp vragen. Er is 24 uur per dag contact mogelijk via de hulpverleningslijn op 0900-415 55 55. Tijdens kantooruren is het BMW-loket bereikbaar op (088) 950 50 10.

Employability

De afdeling Employability begeleidt medewerkers die Defensie verlaten. Dat kan vrijwillig zijn, na een reorganisatie of als een contract niet wordt verlengd. De afdeling helpt ook civiele werkgevers die reservisten in dienst krijgen of hebben.

Reservist worden bij Defensie? Ga voor meer informatie en aanmelden naar werkenbijdefensie.nl.

Personele zorg

Het welzijn, de erkenning en waardering van Defensiemedewerkers is de kerntaak van het Dienstencentrum Personele Zorg. U kunt bij het dienstencentrum terecht voor:

  • bedrijfsmaatschappelijk werk; 
  • veteranenzaken;
  • decoraties;
  • schuldhulpverlening; 
  • pensioenen; 
  • militaire oorlogs- en dienstslachtofferhulp;
  • diversiteit en inclusiviteit;
  • wet banenafspraak.

Dienstencentrum Personeelslogistiek

Zorgt voor het binnenhalen van geschikt militair personeel. Dat begint bij het wekken van belangstelling op de arbeidsmarkt tot en met de aanstelling. Het dienstencentrum adviseert ook  over de geschiktheid van militairen bij het doorstromen naar andere functies bij Defensie. Heeft u vragen? Bel dan met (088) 950 14 16.