Omgang met uw persoonsgegevens

Het Defensieonderdeel Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van het personeel. Het onderdeel is lid van de MarktOnderzoeksAssociatie (MOA) en onderschrijft daarmee de gedragscode voor Onderzoek en Statistiek.

Defensie waarborgt anonimiteit

Defensie houdt alle persoonsgegevens geheim en gebruikt deze niet voor andere doelen dan het beschreven onderzoek. Hierdoor waarborgt Defensie de anonimiteit. TOS verwerkt de gegevens verkregen uit het onderzoek anoniem. Niemand krijgt inzicht in individuele gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Door deze werkwijze is het onmogelijk om persoonlijke informatie te achterhalen.