D3 Leerlingenonderzoek

Defensie wil weten waarom leerlingen stoppen met hun Initiële Opleiding (IO). En waar ze wel of niet tevreden over waren. Daarom vraagt Defensie hen om feedback. Daarmee kan Defensie haar opleidingen verder verbeteren.

Doel van het onderzoek

In het D3 Leerlingenonderzoek (D3L) kijkt Defensie naar:

  1. Welke redenen leerlingen hadden om te stoppen met hun opleiding.
  2. Hoe lang de leerling heeft getwijfeld over het stoppen met de opleiding.
  3. Of er gesprekken zijn geweest waardoor leerlingen zijn gestopt.
  4. Hoe leerlingen de opleiding hebben ervaren.

Contact met onderzoeksgroep

Leerlingen die de opleiding hebben verlaten ontvangen een brief en via e-mail een uitnodiging om digitaal de vragenlijst in te vullen. 

Resultaten

De afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het ministerie van Defensie rapporteert de onderzoeksresultaten aan de hoofddirecteur Personeel en de Directie Aanstelling en Operationele Gereedheid. De resultaten worden jaarlijks ook gepubliceerd op de intranetpagina van TOS.

Persoonsgegevens

TOS voert het onderzoek uit en verwerkt de antwoorden volgens de privacywetgeving (AVG). Rapportages over dit onderzoek zijn altijd anoniem. Lees meer op de pagina Persoonsgegevens 

Vragen?

Heb je nog vragen over het onderzoek? Stuur een e-mail naar de afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek van Defensie: vertrek.leerlingenonderzoek@mindef.nl.